S dôverou pred trónom

379 s dôverou pred trónomV liste Židom 4,16 Hovorí: „Preto pristupujme s dôverou k trónu milosti, aby sme mohli prijať milosrdenstvo a nájsť milosť v čase núdze.“ Pred mnohými rokmi som počul kázeň o tomto verši. Kazateľ nebol zástancom evanjelia prosperity, ale veľmi konkrétne prosil Boha o veci, ktoré chceme, s dôverou a so vztýčenou hlavou. Ak sú dobré pre nás a ľudí okolo nás, potom ich Boh uskutoční.

No, to je presne to, čo som urobil a viete čo? Boh mi nedal veci, o ktoré som žiadal. Len si predstavte moje sklamanie! Moja viera bola tým trochu poškriabaná, pretože to bolo ako keby som dal Bohu obrovský skok viery tým, že sa ho niečo opýtal hlavou s vysokou hlavou. Zároveň som cítil, že moja nedôvera k celej veci ma bráni dostať to, čo som žiadal od Boha. Začne sa naše vyznanie klamať, ak nám Boh nedá to, čo chceme, aj keď vieme, že by bolo najlepšie pre nás a pre všetkých ostatných? Naozaj vieme, čo je pre nás a všetkých ostatných najlepšie? Možno si to myslíme, ale v skutočnosti to nevieme. Boh vidí všetko a všetko vie. Len on vie, čo je pre každého z nás najlepšie! Je to naozaj naša nedôvera, ktorá bráni Božej činnosti? Čo to vlastne znamená stáť s dôverou pred Božím milosrdenstvom?

Táto pasáž nie je o tom, že stojíme pred Bohom s takou autoritou, akú poznáme – s autoritou, ktorá je odvážna, rozhodná a smelá. Tento verš skôr vykresľuje obraz toho, ako by mal vyzerať náš dôverný vzťah s naším veľkňazom Ježišom Kristom. Môžeme osloviť Krista priamo a nepotrebujeme ako sprostredkovateľa žiadnu inú osobu – žiadneho kňaza, duchovného, ​​gurua, jasnovidca ani anjela. Tento priamy kontakt je niečo veľmi zvláštne. Pred Kristovou smrťou to ľuďom nebolo možné. V období Starej zmluvy bol veľkňaz prostredníkom medzi Bohom a človekom. Len on mal prístup na najsvätejšie miesto (Žid 9,7). Toto výnimočné miesto vo svätostánku bolo výnimočné. Verilo sa, že toto bolo miesto, kde bola Božia prítomnosť na zemi. Od zvyšku chrámu, kde sa ľudia mohli zdržiavať, ho oddeľovala látka alebo opona.

Keď Kristus zomrel za naše hriechy, opona sa roztrhla na dve časti7,50). Boh už nebýva v ľudskom chráme (Skutky 1 Kor7,24). Cesta k Bohu Otcovi už nie je chrámom, ale ním a odvahou. Môžeme Ježišovi povedať, ako sa cítime. Nejde o vyslovenie odvážnych otázok a požiadaviek, ktoré by sme chceli splniť. Ide o to byť úprimný a bez strachu. Ide o vylievanie si sŕdc tým, ktorí nám rozumejú, a o dôvere, že urobia to, čo je pre nás najlepšie. Predchádzame pred neho s dôverou a vztýčenou hlavou, aby sme našli milosť a láskavosť, ktoré nám pomôžu v ťažkých časoch. (Hebrejci 4,16Predstavte si, že sa už nemusíme starať o nesprávne slová, zlé časy alebo nesprávne držanie tela v našich modlitbách. Máme veľkňaza, ktorý hľadí len na naše srdce. Boh nás netrestá. Chce, aby sme pochopili, ako veľmi nás miluje! Nie naša viera alebo jej absencia, ale Božia vernosť dáva zmysel našim modlitbám.

Návrhy na implementáciu

Rozprávaj sa s Bohom celý deň. Povedz mu úprimne, ako sa máš. Keď si šťastný, povedz: „Bože, som taký šťastný. Ďakujem za dobré veci v mojom živote." Keď si smutný, povedz: „Bože, som taký smutný. Prosím, uteš ma." Ak si nie ste istý a neviete, čo máte robiť, povedzte: „Bože, ja neviem, čo mám robiť. Prosím, pomôž mi vidieť tvoju vôľu vo všetkom, čo je pred nami." Keď sa hneváš, povedz: „Pane, som taký nahnevaný. Prosím, pomôž mi, aby som nepovedal niečo, čo budem neskôr ľutovať.“ Popros Boha, aby ti pomohol a aby si Mu dôveroval. Modlite sa, aby sa diala Božia vôľa a nie ich. V Jamesovi 4,3 Hovorí: „Neprosíš a nič nedostaneš, pretože prosíš so zlými úmyslami, aby si to premárnil na svoje žiadostivosti.“ Ak chceš prijať dobro, mal by si prosiť o dobro. Počas dňa si prečítaj biblické verše alebo piesne.    

Barbara Dahlgren


pdfS dôverou pred trónom