Skúsenosti s Bohom

046 skúsenosti s bohom„Príď taký, aký si!“ Je to pripomienka, že Boh vidí všetko: našich najlepších aj najhorších a stále nás miluje. Výzva, aby ste prišli takí, akí ste, je odrazom slov apoštola Pavla v liste Rimanom: „Lebo keď sme boli ešte slabí, Kristus za nás zomrel bezbožne. Teraz sotva niekto zomrie pre dobro spravodlivého človeka; môže riskovať svoj život pre dobro. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás“ (Rim 5,68).

Mnoho ľudí dnes ani neuvažuje v pojmoch hriechu. Naša moderná a postmoderná generácia uvažuje viac v zmysle pocitu „prázdnoty“, „beznádeje“ či „zbytočnosti“ a koreň svojho vnútorného boja vidí v pocite menejcennosti. Môžu sa snažiť milovať samých seba ako prostriedok na to, aby boli milovaní, ale je pravdepodobnejšie, že majú pocit, že sú úplne zlomení, zlomení a že už nikdy nebudú celí.

Ale Boh nás nedefinuje našimi nedostatkami a našimi zlyhaniami; vidí celý náš život: dobrých, zlých, škaredých a aj tak nás miluje. Aj keď Boh nemá problém milovať nás, často je pre nás ťažké prijať túto lásku. V hĺbke duše vieme, že nie sme hodní tejto lásky. V 15. Martin Luther zvádzal v . storočí ťažký zápas o mravne dokonalý život, no neustále sa mu to nedarilo a vo svojej frustrácii napokon objavil slobodu v Božej milosti. Dovtedy sa Luther stotožnil so svojimi hriechmi – a našiel len zúfalstvo – namiesto toho, aby sa stotožnil s Ježišom, dokonalým a milovaným Božím Synom, ktorý sňal hriechy sveta, vrátane tých Lutherových.

Dokonca aj dnes mnohí ľudia, aj keď nemyslia v kategóriách hriechu, stále majú pocity beznádeje a sú plné pochybností, ktoré spôsobujú hlboký pocit, že človek nie je milujúci. To, čo potrebujú vedieť, je, že Boh ich oceňuje a miluje ich napriek ich prázdnote, napriek ich bezcennosti. Boh ťa tiež miluje. Aj keď Boh nenávidí hriech, nenávidí vás. Boh miluje všetkých ľudí, dokonca aj hriešnikov, a nenávidí hriech práve preto, že bolí a ničí ľudí.

„Príď taký, aký si“ znamená, že Boh nečaká, kým sa uzdravíš, kým k nemu prídeš. Už ťa miluje napriek všetkému, čo si urobil. Zabezpečil cestu von zo všetkého, čo by vás mohlo od Neho oddeliť. Zabezpečil vám útek z každého väzenia ľudskej mysle a srdca.

Čo je to, čo vás drží späť od prežívania Božej lásky? Nech je to čokoľvek, prečo nedáš toto bremeno Ježišovi, ktorý je pre teba viac než schopný niesť ho?

Joseph Tkach