Lekcia z práčovne

438 lekciu v práčovniPranie bielizne je jednou z vecí, o ktorých viete, že musíte urobiť, pokiaľ nie je možné, aby to pre vás urobil niekto iný! Oblečenie musí byť triedené - tmavé farby oddelené od bielych a ľahších. Niektoré odevy treba umyť jemným programom a špeciálnym čistiacim prostriedkom. Je možné sa to naučiť tvrdo, ako som to zažil na vysokej škole. Do bielizne som vložil svoje červené športové oblečenie s bielym tričkom a všetko vyšlo ružovo. Potom každý vie, čo sa stane, ak na to zabudnete a vložíte citlivú položku do sušičky!

Staráme sa o naše oblečenie. Ale niekedy zabúdame, že ľudia by mali byť navzájom ohľaduplní. Nemáme príliš veľa ťažkostí so zrejmými, ako je choroba, zdravotné postihnutie alebo ťažké okolnosti. Nemôžeme sa však pozrieť na našich spoluobčanov a hádať, čo a ako si myslia. To môže viesť k problémom.

Je také ľahké sa na niekoho pozerať a vynášať súdy. Príbeh Samuela, ktorý mal pomazať kráľa spomedzi mnohých synov Jesseho, je klasický. Kto by si pomyslel, že Boh mal na mysli Dávida ako nového kráľa? Dokonca aj Samuel sa musel naučiť: „Ale Pán povedal Samuelovi: ‚Nedovoľ, aby na teba urobil dojem, že je vysoký a majestátny. On nie je ten vyvolený. Súdim inak ako ľudia. Človek vidí, čo upúta; ale vidím do srdca“ (1. sobota 16,7 Biblia dobrých správ).

Mali by sme byť opatrní, aby sme nerozhodovali o ľuďoch, s ktorými sme sa práve stretli. Ani tí, ktorých poznáme už dlho. Nedokážeme si predstaviť, čo títo ľudia zažili a ako ich skúsenosti ovplyvnili a formovali.

V Kolosanom 3,12-14 (NGÜ) sa nám pripomína, ako sa máme k sebe správať: „Bratia, Boh vás vyvolil, patríte k jeho svätému ľudu, Boh vás miluje. Preto sa teraz oblečte do hlbokého súcitu, do láskavosti, pokory, ohľaduplnosti a trpezlivosti. Buďte k sebe láskaví a odpúšťajte si, keď jeden obviňuje druhého. Tak ako Pán odpustil vám, aj vy by ste si mali odpúšťať navzájom. Ale predovšetkým sa oblečte láskou; je to puto, ktoré vás spája v dokonalej jednote“.

V liste Efezanom 4,31-32 (NGÜ) čítame: „Zatrpknutosť, prchkosť, hnev, zlostný krik a ohováračské reči u vás nemajú miesto, ani žiadna iná zloba. Radšej buďte k sebe láskaví, buďte súcitní a odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil skrze Krista.“

To, ako sa správame k druhým, je dôležité z mnohých dôvodov. Ako veriaci sme súčasťou Kristovho tela. Nikto nenávidí svoje telo, ale stará sa oň (Efezanom 5,29). Sme stvorení na Boží obraz. Keď zneužívame alebo znevažujeme iných, znevažujeme Boha. Zlaté pravidlo nie je klišé. Musíme sa k ostatným správať tak, ako by sme chceli, aby sa oni správali k nám. Pamätáme si, že všetci máme svoje osobné bitky. Niektoré sú našim susedom zrejmé, iné sú skryté hlboko v nás. Poznáme ich len my a Boh.

Keď nabudúce vytriedite bielizeň, venujte chvíľku premýšľaniu o ľuďoch vo vašom živote a osobitnom ohľade, ktorý každý človek potrebuje. Boh to robí pre nás od tej doby a zaobchádza s nami ako s jedincami, ktorí potrebujú jeho osobitnú starostlivosť.

Tammy Tkach


pdfLekcia z práčovne