Zažite skutočnú slobodu

561 zažiť skutočnú sloboduZápadný svet nikdy nemal v histórii takú vysokú životnú úroveň, ktorú mnohí ľudia dnes považujú za samozrejmosť. Žijeme v dobe, keď je technológia tak vyspelá, že môžeme pomocou smartfónov zostať v kontakte so svojimi blízkymi z celého sveta. Vždy môžeme mať priamy kontakt s členmi rodiny alebo priateľmi prostredníctvom telefónu, e-mailu, WhatsApp, Facebooku alebo dokonca prostredníctvom videohovorov.

Predstavte si, ako by ste sa cítili, keby ste od vás dostali všetky tieto technické úspechy a žili ste sami v malej malej cele bez kontaktu s vonkajším svetom? To je prípad väzňov uväznených vo väzenských celách. V Spojených štátoch existujú tzv. Väznice Supermax, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre najnebezpečnejších zločincov zadržiavaných v celách. Trávia 23 hodiny v cele a hodinu trávia vonku. Dokonca aj vonku sa títo chovanci pohybujú vo veľkej klietke, aby dýchali čerstvý vzduch. Čo by ste povedali, keby ste sa dozvedeli, že ľudstvo je v takom väzení a že neexistuje východisko?

Toto väznenie nie je vo fyzickom tele, ale v mysli. Naše mysle boli zamknuté a bol im odmietnutý prístup k vedomostiam a vzťahom k pravému Stvoriteľskému Bohu. Napriek všetkým našim systémom viery, zvykom, tradíciám a svetským vedomostiam sme stále uväznení. Možno, že táto technológia nás ešte viac prehĺbila do samoväzby. Nemáme spôsob, ako sa oslobodiť. Toto zadržanie nás necháva trpieť veľkou duševnou osamelosťou a stresom napriek našej účasti v spoločnosti. Z nášho väzenia môžeme uniknúť iba vtedy, keď niekto otvorí duševné zámky a oslobodí naše zajatie od hriechu. Kľúče k týmto hradom, ktoré blokujú cestu k slobode, má iba jeden človek - Ježiš Kristus.

Iba kontakt s Ježišom Kristom nám môže pripraviť cestu k tomu, aby sme zažili a uvedomili si svoj zmysel života. V Evanjeliu podľa Lukáša čítame o čase, keď Ježiš vstúpil do synagógy a vyhlásil, že sa skrze neho splní dávne proroctvo o príchode Mesiáša (Izaiáš 61,1-2). Ježiš o sebe vyhlasoval, že je poslaný uzdravovať zlomených, oslobodzovať zajatcov, otvárať oči duchovne slepým a oslobodzovať utláčaných od ich utláčateľov: „Duch Pánov je nado mnou, pretože ma pomazal a poslal hlásať evanjelium chudobným, hlásať slobodu zajatým a zrak slepým a oslobodzovať utláčaných a ohlasovať priazeň Pána“ (Luk. 4,18-19). Ježiš o sebe hovorí: „On je cesta, pravda a život“ (Ján 14,6).

Skutočná sloboda neprichádza cez bohatstvo, moc, postavenie a slávu. Oslobodenie prichádza, keď sa naša myseľ otvorí skutočnému účelu našej existencie. Keď je táto pravda odhalená a realizovaná v hĺbke našej duše, okúsime skutočnú slobodu. „Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: Ak budete zachovávať moje slovo, budete naozaj mojimi učeníkmi a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (Ján 8,3132).

Od čoho sme oslobodení, keď okúsime skutočnú slobodu? Sme oslobodení od následkov hriechu. Hriech vedie k večnej smrti. S hriechom nesieme aj bremeno viny. Ľudstvo hľadá rôzne spôsoby, ako sa oslobodiť od viny za hriech, ktorý vytvára prázdnotu v našich srdciach. Bez ohľadu na to, akí ste bohatí a privilegovaní, vo vašom srdci zostáva prázdnota. Týždenná návšteva kostola, púte, charitatívne práce a komunitné služby a podpora môžu poskytnúť dočasnú úľavu, ale prázdnota zostáva. Je to Kristova krv preliata na kríži, Ježišova smrť a vzkriesenie, ktoré nás oslobodzuje od odplaty za hriech. „V ňom (Ježišovi) máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú nám dal v hojnosti vo všetkej múdrosti a obozretnosti“ (Efezanom 1,78).

Toto je milosť, ktorú dostanete, keď prijmete Ježiša Krista ako svojho osobného Pána, Spasiteľa a Spasiteľa. Všetky vaše hriechy sú odpustené. Bremeno a prázdnota, ktoré ste odniesli, zmizne a začnete transformovaný, zmenený život priamym a úzkym kontaktom so svojím Stvoriteľom a Bohom. Ježiš otvára dvere tvojho duchovného väzenia. Dvere k vašej celoživotnej slobode sú otvorené. Oslobodili ste sa od svojich sebeckých túžob, ktoré vám prinášajú biedu a utrpenie. Mnohí sú emocionálnymi otrokmi sebeckých túžob. Keď prijmete Ježiša Krista, vo vašom srdci je premena, ktorá je o vašej priorite potešiť Boha.

„Nedovoľte teda hriechu vládnuť vo vašom smrteľnom tele a neposlúchajte jeho žiadosti. Taktiež neodovzdávajte svoje údy hriechu ako zbrane nespravodlivosti, ale odovzdajte sa Bohu ako tí, ktorí boli mŕtvi a teraz žijú, a svoje údy Bohu ako zbrane spravodlivosti. Lebo hriech nad tebou nebude panovať, lebo nie si pod zákonom, ale pod milosťou »(Rim 6,1214).

Začneme chápať, čo je život naplňujúci, keď sa Boh stane naším centrom, a žiada od našej duše, aby mala Ježiša ako priateľa a neustáleho spoločníka. Dostávame múdrosť a jasnosť, ktorá presahuje ľudské myslenie. Začneme sa pozerať na veci z božskej perspektívy, ktorá je veľmi prospešná. Začína sa životný štýl, v ktorom už nie sme otrokmi túžby, chamtivosti, závisti, nenávisti, nečistoty a závislosti, ktoré prinášajú nevýslovné utrpenie. Uvoľňujú sa aj bremená, obavy, obavy, neistota a podvody.
Nechajte Ježiša dnes odomknúť dvere vášho väzenia. Za svoju spásu zaplatil krvou. Príďte a užite si obnovený život v Ježišovi. Prijmite ho ako svojho Pána, Spasiteľa a Spasiteľa a zažite skutočnú slobodu.

autor: Devaraj Ramoo