Ježiš – Voda života

707 zdroj živej vodyBežným predpokladom pri liečbe ľudí trpiacich vyčerpaním z tepla je jednoducho dať im viac vody. Problém je v tom, že človek, ktorý ňou trpí, môže vypiť pol litra vody a aj tak sa nezlepší. V skutočnosti telu postihnutého chýba niečo životne dôležité. Soli v jej tele sú vyčerpané do takej miery, že ich nedokáže opraviť žiadne množstvo vody. Keď si dajú športový nápoj alebo dva na doplnenie elektrolytov, budú sa opäť cítiť oveľa lepšie. Riešením je kŕmiť ich správnou látkou.

V živote existujú bežné presvedčenia o dôležitých veciach, o ktorých my ľudia veríme, že nám chýbajú, aby bol náš život naplnený. Vieme, že niečo nie je v poriadku, a tak sa snažíme svoje túžby naplniť záslužnejším zamestnaním, majetkom, novým milostným vzťahom, či získaním slávy. História nám však znova a znova ukazuje, ako ľudia, ktorí akoby mali všetko, zistili, že im niečo chýba.
Odpoveď na túto ľudskú dilemu sa nachádza na zaujímavom mieste v Biblii. V knihe Zjavenie Ježiša Krista nám Ján podáva obraz nebeskej nádeje.

Cituje Ježiša, ktorý povedal: „Ja (Ježiš) som koreň a potomstvo Dávida, jasnej rannej hviezdy. A duch a nevesta hovoria: Poď! A kto to počuje, nech povie: Poď! A kto žízni, príď; Kto chce, nech si vezme zadarmo vodu života“ (Zjv 22,1617).

Táto pasáž mi pripomína príbeh o stretnutí Ježiša so ženou pri studni. Ježiš hovorí žene, že kto sa napije z vody, ktorú ponúka, už nikdy nebude smädný. Nielen to, ale táto živá voda sa raz napitá stáva studnicou večného života.

Ježiš o sebe hovorí ako o živej vode: «Ale v posledný, najvyšší deň sviatkov, sa zjavil Ježiš a zvolal: Kto je smädný, poďte ku mne a pite! Ako hovorí Písmo, kto verí vo mňa, z jeho tela potečú rieky živej vody“ (Ján 7,3738).

On je kľúčovou zložkou; on jediný dáva život. Keď prijmeme Krista ako svoj život, náš smäd je uhasený. Už si nemusíme klásť otázku, čo nás napĺňa a čo lieči. Boli sme naplnení a celí v Ježišovi.

V našom úryvku zo Zjavenia nás Ježiš uisťuje, že má všetko, čo potrebujeme, aby sme žili plnohodnotný a uspokojujúci život. V ňom sme boli prebudení k novému životu. Život bez konca. Náš smäd je uhasený. Veci v našom živote ako peniaze, vzťahy, rešpekt a obdiv môžu obohatiť náš život. Ale tieto veci samé osebe nikdy nezaplnia prázdny priestor, ktorý môže vyplniť iba Kristus.

Vážený čitateľ, zdá sa vám váš život vyčerpávajúci? Máte pocit, že váš život je jeden veľký pokus vyplniť niečo, čo vo vás hlboko chýba? Potom by ste mali vedieť, že Ježiš je odpoveď. Ponúka vám živú vodu. Neponúka vám nič menej ako seba. Ježiš je tvoj život. Je čas uhasiť ten smäd raz a navždy s tým jediným, ktorý ťa môže uzdraviť – Ježišom Kristom.

od Jeffa Broadnaxa