MEDIA


Ježiš vstal, je nažive

603 Ježiš vstal, že je naživeOd začiatku bolo Božou vôľou, aby si človek vybral strom, ktorého ovocie mu dáva život. Boh sa chcel zjednotiť s duchom človeka prostredníctvom svojho Ducha Svätého. Adam a Eva odmietli život s Bohom, pretože verili Satanovej klamstvu bez lepšieho života bez Božej spravodlivosti. Ako Adamovi potomkovia sme od neho zdedili vinu za hriech. Bez osobného vzťahu s Bohom sme sa narodili duchovne mŕtvi a musíme zomrieť na konci nášho života kvôli nášmu hriechu. Poznanie dobra a zla nás vedie na samo-spravodlivej ceste nezávislosti od Boha a prináša nám smrť. Ak nás necháme viesť Duchom Svätým, uznávame svoju vlastnú vinu a našu hriešnu povahu. Výsledkom je, že potrebujeme pomoc. Toto je predpoklad pre náš ďalší krok:

„Boli sme zmierení s Bohom smrťou jeho syna, keď sme ešte boli jeho nepriateľmi“ (Rim 5,10 NLB). Ježiš nás svojou smrťou zmieril s Bohom. Mnoho kresťanov sa nad týmto faktom zastavuje. Je pre nich ťažké žiť život zodpovedajúci Kristovi, pretože nerozumejú druhej časti verša:

„Potom, ba ešte viac teraz, keď sme sa stali jeho priateľmi, budeme spasení Kristovým životom“ (Rim 5,10 NLB). Čo to znamená byť spasený Kristovým životom...

Prečítajte si viac ➜

Spoločenstvo s Bohom

552 komunita s bohomDvaja kresťania sa rozprávali o svojich zboroch. V priebehu rozhovoru porovnávali najväčšie úspechy, ktoré v uplynulom roku dosiahli vo svojich komunitách. Jeden z mužov povedal: «Zdvojnásobili sme veľkosť nášho parkoviska». Druhý odpovedali: "Vo farskej sále sme nainštalovali nové osvetlenie." My kresťania sa tak ľahko podieľame na tom, že robíme veci, o ktorých si myslíme, že sú Božím dielom, a zanechávajú málo času Bohu.

Naše priority

Môžeme sa odviesť od nášho poslania a považovať fyzické aspekty našej cirkevnej služby (hoci nevyhnutné) za také dôležité, že nám zostáva len málo, ak vôbec nejaký čas na spoločenstvo s Bohom. Keď zúrivo konáme pre Boha, ľahko zabudneme na to, čo povedal Ježiš: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, ktorí dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce a nechávate bokom to najdôležitejšie v zákone, viď spravodlivosť, milosrdenstvo a vieru! Ale toto treba robiť a neopúšťať tamto“ (Mt 23,23).
Zákonníci a farizeji žili podľa špecifických a prísnych noriem starej zmluvy. Niekedy to čítame a posmievame sa jemnej presnosti týchto ľudí, ale Ježiš sa neposmieval. Povedal im, že...

Prečítajte si viac ➜