Radikálna láska

499 radikálna láskaBožia láska je hlúposť. Nie ja to hovorím, ale apoštol Pavol. Pavol vo svojom liste cirkvi v Korinte píše, že neprišiel priniesť znamenie Židom alebo múdrosť Grékom, ale kázať o Ježišovi, ktorý bol ukrižovaný. „My však kážeme ukrižovaného Krista, kameň úrazu pre Židov a bláznovstvo pre pohanov“ (1. Korinťanom 1,23).

Z ľudského hľadiska láska k Bohu jednoducho nedáva zmysel. „Lebo slovo kríža je. Pre niektorých je to hlúposť, pre iných je moderné umenie bláznovstvom pre stratených“ (1. Korinťanom 1,18). Pre tých, ktorí nevedia, že slovo o kríži je slovom Božej lásky, je hlúposť veriť, že Boh nás svojou smrťou zachránil. Božia láska sa v skutočnosti zdá nepochopiteľná, absurdná, hlúpa, hlboko radikálna.

Zo slávy v nečistote

Predstavte si, že žijete v dokonalej dokonalosti. Sú stelesnením jednoty a prepojenia s Bohom. Váš život je výrazom lásky, radosti a pokoja a vy sa rozhodnete radikálne zmeniť.

Práve som opísal začiatok stvorenia, keď Otec, Syn a Duch Svätý žili v úplnej harmónii av úplnom spoločenstve navzájom. Sú mysľou, cieľom a vášňou a ich existencia je vyjadrená prostredníctvom lásky, radosti a pokoja.

Potom sa rozhodnú rozšíriť svoju komunitu zdieľaním toho, čo sú s niekým, kto ešte neexistuje. Vytvárajú tak ľudstvo a nazývajú ich Božími deťmi. Muži a ženy, vy a ja, aby sme s nimi mohli mať vzťah vo večnosti. Vytvorili nás však s výhradou. Nechceli sa rozhodnúť, ako by sme sa mali správať, aby sme žili vo vzťahu s ním, ale chceli sme, aby sme si sami vybrali pre tento vzťah. Preto nám dali svoju vlastnú vôľu vybrať si pre seba vzťah. Pretože nám dali túto voľbu, vedeli, že väčšina ľudí urobí zlé rozhodnutie. Preto pripravili plán. Žiadny plán B, ale jeden plán. Tento plán je, že Boží Syn by sa stal človekom a Boží Syn by zomrel ako človek na kríži pre ľudstvo. Pre väčšinu ľudí je to bláznovstvo. Je to radikálna láska.

Nedávno som navštívil krajinu v Ázii, kde ľudia uctievajú stovky božstiev. Veriaci trávia celý svoj život a zabezpečujú, že títo bohovia sú dobre naladení. Snažia sa udržať tieto božstvá v dobrej nálade, aby neboli prekliate. Trávia celý život obávajú, že nie sú dosť dobrí. Myšlienka, že jeden z ich božstiev by sa stal človekom a pomohol im z lásky, je pre nich hlúpy nápad.

Boh to však vôbec nepovažuje za hlúpy nápad. Jeho rozhodnutie je založené na láske, lebo nás tak miluje, že opustil svoju slávu a stal sa človekom v židovskom mladom mužovi: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Ján 1,14). Zdá sa, že takéto Božie správanie je bláznovstvom. Je to radikálna láska.

Priateľ hriešnikov

Boh ako človek žil s rybármi a daňovými zberateľmi, obyčajnými ľuďmi a tými, ktorí boli vylúčení zo spoločnosti. Strávil svoj čas s malomocnými, démonmi a hriešnikmi. Náboženskí učenci ho nazývali bláznom. Je to radikálna láska.

Ôsma kapitola Jánovho evanjelia je príbehom ženy, ktorá bola chytená podvádzaním a predvedená pred Ježiša. Náboženskí učenci ich chceli ukameňovať, ale Ježiš povedal, že ten, kto bol bez viny, by mal hodiť prvý kameň. Skupina ľudí, ktorí sa zhromaždili pre túto podívanú, zmizla a Ježiš, jediný, kto bol skutočne bez viny, jej povedal, že ju neodsudzuje a žiadal, aby už viac nehrešila. Toto správanie je pre mnohých ľudí hlúpe. Je to radikálna láska.

Ježiš bol v dome hriešnikmi. Náboženskí učenci povedali, že je bláznivé byť pri stole s vinnými, pretože nebol čistý a čistý. Jej hriechy by ho ovplyvnili a on by sa stal ako ona. Radikálna láska však tomuto názoru odporuje. Ježiš, Syn Boží a Syn človeka, mu umožnil byť zatknutý, mučený a zavraždený, aby sme mohli byť obnovení, odpustení a zmierení s Bohom skrze jeho krv. Vzal na nás všetku našu špinu a našu bláznovstvo a očistil nás pred naším nebeským Otcom. Je to radikálna láska.

Bol pochovaný a vzkriesený z mŕtvych na tretí deň, aby sme mohli mať odpustenie, obnovu a spojenie s Ním, život v hojnosti. Svojim učeníkom povedal: „V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás“ (Ján 14,20). Vyzerá to ako hlúpe vyhlásenie, ale je to radikálna láska, radikálny život. Potom vystúpil do neba, pretože je Bohom bohatým na milosrdenstvo a miloval nás svojou veľkou láskou, „aj nás, ktorí sme boli mŕtvi v hriechoch, oživení s Kristom – milosťou ste spasení –; a vzkriesil nás s nami a ustanovil nás u seba v nebi v Kristovi Ježišovi“ (Efezanom 2,46).

Keď sme boli ešte hriešnici - ešte predtým, než sme mali možnosť spoznať a činiť pokánie z našich hriechov - Boh nás prijal a miloval nás.

To je radikálna láska. Prostredníctvom Ježiša, Syna Božieho, sme súčasťou Božej lásky. Boh Otec nás dal na stranu Ježiša a pozýva nás, aby sme sa podieľali na tom, čo robí. Povzbudzuje nás, aby sme zdieľali túto radikálnu lásku a radikálny život, ktorý Ježiš stelesňuje, a aby sme sa s ním podelili s ostatnými. Boží plán je pre mnohých hlúpy. Je to plán, ktorý svedčí o radikálnej láske.

Radikálna poslušnosť

Preklad Nového života (Biblia) hovorí nasledovne: „Správajte sa navzájom tak, ako vás naučil Kristus. Hoci bol Bohom, netrval na svojich božských právach. Zriekol sa všetkého; zaujal nízke postavenie sluhu a narodil sa a bol uznaný ako človek. Ponížil sa a bol poslušný až na smrť, zomrel ako zločinec na kríži. Preto ho Boh vzal do neba a dal mu meno, ktoré je nad všetky ostatné mená. Pred týmto menom sa budú skláňať kolená všetkých, ktorí sú na nebi, na zemi i pod zemou. A na slávu Boha Otca každý vyzná, že Ježiš Kristus je Pán“ (Filipanom 2,5-11). Je to radikálna láska.

Živý príklad

Ježiš zomrel za celé ľudstvo kvôli láske, ktorá sa zdá byť hlúpe. Pozval nás, aby sme sa s ňou podelili o túto lásku, ktorá niekedy nemá zmysel, ale pomáha ostatným pochopiť Božiu lásku. Chcel by som vám dať príklad tejto radikálnej lásky. V Nepále máme priateľa pastora: Deben Sam. Takmer každý týždeň Deben chodí do dediny po službe, kde je klinika pre najchudobnejších z chudobných v Káthmandu a kde sa s nimi zaobchádza zadarmo. Deben vybudoval poľnohospodársky projekt pre komunitu a blízke siroty a káže tu evanjelium. Nedávno bola Deben napadnutá na ceste domov, brutálne zbitá a obvinená z toho, že ľuďom v obci priniesla falošnú nádej. Bol obvinený z provokácie náboženskej kontaminácie - jeho slová boli hlúpe pre tých, ktorí nepoznajú dobrú správu kríža.

Deben, ktorá sa už z tohto útoku zotavila, miluje radikálne ľudí, hovorí im o láske, ktorú Boh žiada od nás, aby sme sa o ňu delili so všetkými ľuďmi, dokonca aj s našimi nepriateľmi. Týmto spôsobom dávame vlastné životy pre životy druhých.

Zdieľanie dobrej správy o kríži tiež znamená zdieľanie skúsenosti, že táto láska Ježiša Krista je radikálna a mení sa. Kresťanstvo je založené na tejto životodarnej láske Ježiša a jeho nasledovníkov. Je to bláznivá láska a niekedy nemá zmysel ľudsky. Je to láska, ktorú nemôžeme pochopiť s našimi mysľami, ale len s našimi srdcami. Je to radikálna láska.

Veľká noc je o láske otca pre všetky jeho deti, aj tých, ktorí nevedia, že sú deťmi Božími. Otec dal svojho vlastného syna. Syn dal svoj život. Zomrel pre všetkých ľudí. Postavil sa za všetkých ľudí z ríše mŕtvych. Jeho láska je pre každého - pre tých, ktorí ho poznajú a pre tých, ktorí ho ešte nepoznajú. Je to radikálna láska.

Rick Schallenberger


pdfRadikálna láska