Ťažká cesta

050 je zložitá cesta„Sám totiž povedal: Neodstúpim od teba, ani ťa neopustím“ (Hebr 13).

Čo robíme, keď nevidíme svoju cestu? Asi nie je možné prejsť životom bez toho, aby ste nemali starosti a problémy, ktoré so sebou život prináša. Niekedy sú takmer neznesiteľné. Zdá sa, že život je občas nespravodlivý. Prečo je to tak? Chceli by sme vedieť. Veľa nepredvídateľných nás trápi a sme zvedaví, čo to znamená. Nie je to nič nové, ľudská história je plná sťažností, ale to všetko momentálne nie je možné pochopiť. Ale keď nám chýba poznanie, Boh nám na oplátku dáva niečo, čo nazývame vierou. Máme vieru, kde nám chýba prehľad a plné pochopenie. Ak nám Boh dáva vieru, potom kráčame v dôvere vpred, aj keď nevidíme, nerozumieme ani nemáme podozrenie, ako by to malo ísť ďalej.

Keď čelíme ťažkostiam, Boh nám dáva vieru, že bremeno nemusíme niesť sami. Keď Boh, ktorý nevie klamať, niečo sľúbi, akoby to už bola skutočnosť. Čo nám Boh hovorí o ťažkých časoch? Pavol sa nám hlási v 1. Korinťanom 10:13 „Ešte ste neprišli do iného pokušenia ako ľudského; Ale verný je Boh, ktorý nedovolí, aby ste boli pokúšaní nad vaše schopnosti, ale tiež vytvorí východisko s pokušením, aby ste ho mohli vydržať."

Toto podporuje a ďalej vysvetľuje 5. Genezis 31:6 a 8: „Buďte pevní a pevní, nebojte sa a nebojte sa ich. Lebo Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou; ruku od teba nestiahne a neopustí ťa. Ale Pán ide pred tebou; bude s tebou a ruku od teba nestiahne a neopustí ťa; neboj sa a buď odvážny."

Nezáleží na tom, čo prechádzame alebo kde musíme ísť, nikdy to neurobíme sami. Faktom je, že Boh na nás už čaká! Pred nami nás pripravil na cestu von.

Ak prijmeme vieru, ktorú nám Boh ponúka, dôverne sa vzdávame všetkému tomu, čo nám dáva, aby sme ovládali.

David Stirk