Nové tvory

Semená, cibuľa, vajcia, húsenice. Tieto veci sú vzrušujúce, nie? Keď som na jar tohto roku vysadil kvetinové cibule, bol som trochu skeptický. Ako mohli tieto škaredé, hnedé, objemné cibule produkovať krásne kvety na obale?

No, s nejakým časom, nejakou vodou a nejakým slnkom, môj skepticizmus sa zmenil na úctu, takže zelené zeminy vyklíčili ako prvé. Potom sa objavili púčiky. Potom sa tieto ružové a biele, 15 cm veľké kvety otvorili. Takže žiadna falošná reklama! Aký zázrak!

Duchovno sa opäť odráža vo fyzickom. Pozrime sa okolo seba. Pozrime sa do zrkadla. Ako sa títo telesní, sebeckí, ješitní, chamtiví, modlárski (atď.) ľudia mohli stať svätými a dokonalými ako v 1. Petre 1,15 a Matúš 5,48 predpovedané? To si vyžaduje veľa fantázie, ktorú, našťastie pre nás, má Boh v hojnosti.

Sme ako cibuľa alebo semená v pôde. Vyzerali mŕtvi. Zdá sa, že v nich nie je žiadny život. Než sme sa stali kresťanmi, boli sme mŕtvi v našich hriechoch. Nemali sme žiadny život. A potom sa stalo niečo úžasné. Keď sme začali veriť v Ježiša, stali sme sa novými tvormi. Rovnaká sila, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, nás vzkriesila aj z mŕtvych.

Dostali sme nový život, aký je v 2. liste Korinťanom 5,17 znamená: „Ak človek patrí Kristovi, je už ‚novým stvorením‘. To, čo bývalo, skončilo; niečo úplne nové (nový život) sa začalo!" (Rev.GN-1997)

V mojom článku o našej identite v Kristovi som dal "vyvoleného" na nohu kríža. "Nové stvorenie" je teraz beží hore vertikálny kmeň. Boh chce, aby sme boli súčasťou jeho rodiny; preto nás formuje do nových stvorení skrze moc Ducha Svätého.

Tak ako sa tie cibule už nepodobajú na to, čo som predtým zasadil, tak sa ani my veriaci už nepodobáme na človeka, ktorým sme kedysi boli. Sme noví. Už nerozmýšľame tak, ako predtým, nesprávame sa a nesprávame sa k druhým tak ako predtým. Ďalší veľmi dôležitý rozdiel: už nepremýšľame o Kristovi tak, ako sme si o ňom mysleli. Rev. GN-1997 cituje 2. list Korinťanom 5,16 takto: „Preto odteraz už nebudem nikoho súdiť podľa [čisto] ľudských noriem [pozemských hodnôt], ani Krista, ktorého som kedysi súdil [dnes ho poznám úplne inak ako predtým].“

Dostali sme nový pohľad na Ježiša. Už ho nevidíme z pozemského, neveriaceho pohľadu. Nebol to len veľký učiteľ. Nebol to len dobrý človek, ktorý žil správne. Nebol rýchly, aby spustil zbraň na svete.

On je Pán a Spasiteľ, Syn živého Boha. On je ten, ktorý za nás zomrel. On je ten, kto dal svoj život, aby nám dal život jeho života. Urobil nás novým.

Tammy Tkach


pdfNové tvory