Ťažké bremeno hriechu

569 ťažké bremeno hriechuPremýšľali ste niekedy nad tým, ako Ježiš mohol povedať, že jeho jarm bol jemný a jeho bremeno svetla vzhľadom na to, čo počas svojej pozemskej existencie prežíval ako Boží Syn?

Kráľ Herodes, ktorý sa narodil ako prorokovaný Mesiáš, ho hľadal, keď bol ešte dieťa. Nariadil zabiť všetky deti mužského pohlavia v Betleheme, ktoré mali dva roky alebo menej. Ako mladý Ježiš, ako každý iný dospievajúci, čelil všetkým pokušeniam. Keď Ježiš v chráme oznámil, že ho pomazal Boh, ľudia v synagóge ho vyhnali z mesta a pokúsili sa ho pretlačiť cez rímsu. Povedal, že nemá kde hlavu zložiť. Horko plakal nad neverou svojho milovaného Jeruzalema a náboženskí vodcovia svojej doby ho neustále ohovárali, spochybňovali a vysmievali sa mu. Hovorí sa o ňom ako o nemanželskom dieťati, opilcovi vína, hriešnikovi a dokonca aj o falošnom prorokovi posadnutom démonmi. Celý život žil s vedomím, že jedného dňa ho priatelia zradia, vojaci ho opustia, zbijú a brutálne ukrižujú. Predovšetkým vedel, že jeho osudom je vziať na seba všetky ohavné hriechy ľudí, aby mohol slúžiť ako zmierenie pre celé ľudstvo. Napriek všetkému, čo musel znášať, vyhlasoval: „Moje jarmo je jemné a moje bremeno ľahké“ (Matúš 11,30).

Ježiš nás žiada, aby sme k nemu prišli, aby sme našli odpočinok a úľavu od bremena a bremena hriechu. Ježiš pred tým hovorí niekoľko veršov: «Všetko mi bolo dané od môjho Otca; a nikto nepozná Syna, iba Otec; a nikto nepozná Otca, iba Syn a komu to Syn zjaví »(Matúš 11,27).

Naskytne sa nám pohľad na nesmierne bremeno na ľuďoch, o ktorých Ježiš sľubuje, že ich zmierni. Ježiš nám zjavuje pravú tvár otcovského srdca, keď k nemu prichádzame vierou. Pozýva nás do dôverného, ​​dokonalého vzťahu, ktorý ho spája s Otcom, v ktorom sa jednoznačne potvrdzuje, že Otec nás miluje a touto láskou nám vždy zostáva verný. „Ale to je večný život, aby ťa poznali, kto si jediný pravý Boh a ktorého si poslal, Ježiš Kristus“ (Ján 17,3Počas svojho života bol Ježiš opakovane vyzývaný, aby odolal útokom Satana. Tie sa prejavili v pokušení a trápeniach. Ale zostal verný svojmu božskému povereniu zachraňovať ľudí aj na kríži, keď niesol všetku vinu ľudstva. Ježiš ako Boh a zároveň ako umierajúci človek pod ťarchou všetkého hriechu vyjadril svoju ľudskú opustenosť zvolaním: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?" Matúš (27,46).

Na znak svojej neotrasiteľnej dôvery v otca povedal krátko pred smrťou: "Otče, prikazujem svojmu duchu do tvojich rúk!" (Lukáš 23,46) Dal nám pochopiť, že Otec ho nikdy neopustil, ani keď niesol bremeno hriechu všetkých ľudí.
Ježiš nám verí, že sme s ním spojení v jeho smrti, pohrebe a vzkriesení pre nový večný život. Týmto prežívame pravý pokoj a slobodu od jarmo duchovnej slepoty, ktoré na nás Adam priviedol s pádom.

Ježiš jasne povedal cieľ a účel, pre ktorý k nám prišiel: „Ale ja som prišiel, aby som im priniesol život – život v celej jeho plnosti“ (Ján10,10 Nový ženevský preklad). Život v plnosti znamená, že Ježiš nám vrátil pravé poznanie Božej prirodzenosti, ktorá nás od Boha odlúčila pre hriech. Okrem toho Ježiš vyhlasuje, že je „odleskom slávy svojho Otca a podobou jeho vlastnej prirodzenosti“ (Hebrejom 1,3). Boží Syn nielenže odráža Božiu slávu, ale on sám je Bohom a túto slávu vyžaruje.

Dovoľte, aby ste spoznali s Otcom, jeho Synom, v spoločenstve s Duchom Svätým a skutočne zažili celý život plný lásky, ktorý pre vás pripravil od začiatku sveta!

autor: Brad Campbell