Nezneužívajte Božiu milosť

Videli ste už niečo také? Jedná sa o tzv. Drevo-nikel [5-Rappen kus]. Počas americkej občianskej vojny boli takéto drevné štiepky vydané vládou namiesto zvyčajných mincí. Na rozdiel od bežných mincí, nemali žiadnu skutočnú hodnotu. Keď americká ekonomika prekonala krízu, stratili svoj účel. Hoci mali rovnakú pečať a veľkosť ako platná minca, každý, kto ich vlastnil, vedel, že sú bezcenné.

Uvedomujem si, že na Božiu milosť sa, žiaľ, môžeme pozerať aj takto. Vieme, ako sa skutočné veci cítia a či sú cenné, ale niekedy sa uspokojíme s tým, čo sa dá nazvať len lacnou, bezcennou, ošúchanou formou milosti. Milosť, ktorú nám ponúka Kristus, znamená úplnú slobodu od súdu, ktorý si zaslúžime. Ale Peter nás varuje: Žite slobodne a nie tak, ako keby ste mali slobodu ako zásterku pre zlo (1Pt 2,16).

Hovorí o milosti dreva-niklu “. Toto je forma milosti, ktorá sa používa ako ospravedlnenie na ospravedlnenie tvrdohlavého hriechu; nie je to otázka vyznania pred Bohom, aby sme prijali dar odpustenia, ani hľadať pokánie pred Bohom, hľadať jeho pomoc, a tak odolať pokušeniu a prinášať zmenu a novú slobodu prostredníctvom svojej moci skúsení. Božia milosť je vzťah, ktorý prijíma oboje a obnovuje nás v obraze Krista prostredníctvom práce Ducha Svätého. Boh nám veľkoryso udeľuje svoju milosť. Nemusíme mu platiť za odpustenie. Ale naše prijatie Jeho milosti bude nám drahé. Najmä nás bude stáť naša hrdosť.

Náš hriech bude mať vždy určité následky v našich životoch av živote tých, ktorí sú okolo nás, a na našu škodu ho budeme ignorovať, hriech vždy preruší na našej strane blahobyt v radostnom a pokojnom priateľstve a spoločenstve s Bohom. Hriech nás vedie k racionálnym výhovorkám a vedie nás k ospravedlneniu. Prekrývajúca milosť je nezlučiteľná s trvalým životom v Božom dobrom vzťahu, ktorý nám umožnil v Kristovi. Naopak, končí sa milosťou Božou, ktorá je odmietnutá.

Najhoršie zo všetkého je, že lacná milosť znižuje skutočnú hodnotu milosti, ktorá je najcennejšou vecou vo vesmíre. Milosť, ktorú nám ponúka nový život v Ježišovi Kristovi, bola skutočne taká vzácna, že Boh dal svoj život ako výkupné. Stálo ho to všetko a ak ho použijeme ako ospravedlnenie na zhrešenie, je to ako chodiť s taškou plnou dreveného niklu a volať nás milionármi.

Či už robíte, neuchádzajte sa k lacnej milosti! Pravá milosť je tak nekonečne cenná.

Joseph Tkach


pdfNezneužívajte Božiu milosť