Život v hojnosti

458 je život v hojnosti„Kristus prišiel, aby im priniesol život – život v plnosti“ (Ján 10:10). Sľúbil ti Ježiš život v hojnosti bohatstva a prosperity? Je správne prinášať svetské starosti Bohu a požadovať ich od Neho? Keď máte viac hmotných statkov, máte väčšiu vieru, pretože ste požehnaní?

Ježiš povedal: „Dávajte si pozor a chráňte sa každej žiadostivosti; Lebo nikto nežije z toho, že má veľa majetku“ (Lk 1 Kor2,15). Hodnota nášho života sa nemeria naším materiálnym bohatstvom. Naopak, namiesto porovnávania svojho majetku by sme mali najprv hľadať Božie kráľovstvo a nestarať sa o naše svetské zásoby (Matúš 6,3133).

Paul sa obzvlášť dobre vyzná v tom, ako žiť plnohodnotný život. Bez ohľadu na to, či bol ponižovaný alebo chválený, jeho žalúdok bol plný alebo vrčal naprázdno, bol v dobrej spoločnosti alebo znášal svoje utrpenie sám, vždy bol spokojný a v každej situácii ďakoval Bohu (Filipania 4,11-13; Efezanom 5,20). Jeho život nám ukazuje, že dostávame život v hojnosti bez ohľadu na našu finančnú a emocionálnu životnú situáciu.

Ježiš nám hovorí dôvod, prečo prišiel na túto zem. Hovorí o živote v plnosti, čo znamená život vo večnosti. Slovo skupina „do plnosti“ pôvodne pochádza z gréčtiny (grécky perissos) a znamená „pokračovanie; viac; nad všetky miery“ a odkazuje na malé nenápadné slovíčko „život“.

Ježiš nám nielen sľubuje budúci život v plnom nadbytku, ale dáva nám ho už teraz. Jeho prítomnosť v nás dodáva našej existencii niečo neznesiteľné. Prostredníctvom jeho existencie v našich životoch, naše životy stojí za to žiť a čísla na našom bankovom účte ho presúvajú do pozadia.

V kapitole Jána Jána je to pastier, ktorý je jedinou cestou k Otcovi. Pre Ježiša je dôležité, aby sme mali dobrý a pozitívny vzťah s našim Nebeským Otcom, pretože tento vzťah je základom života v plnom rozsahu. Prostredníctvom Ježiša nielenže prijímame večný život, ale aj my sme už cez neho schopní nadviazať úzky vzťah s Bohom.

Ľudia spájajú bohatstvo a bohatstvo s hmotným majetkom, ale Boh nás poukazuje na iný pohľad. Jeho bohatý život pre nás je plný lásky, radosti, pokoja, trpezlivosti, láskavosti, dobra, viery, jemnosti, sebaovládania, súcitu, pokory, skromnosti, sily charakteru, múdrosti, nadšenia, dôstojnosti, optimizmu, sebavedomia, poctivosti a nadradenosti. všetko s živým vzťahom s ním. Prostredníctvom hmotného bohatstva nedávajú život naplno, ale im ho dáva Boh, keď im ich dáme. Čím viac otvoríte svoje srdce Bohu, tým bohatší bude váš život.

Barbara Dahlgren


pdfŽivot v hojnosti