Dva bankety

636 dva banketyNajbežnejšie opisy neba, sedenie na oblaku, nosenie nočnej košele a hra na harfe nemá veľa spoločného s tým, ako sväté písmo opisuje nebo. Naproti tomu Biblia popisuje nebo ako veľký festival, ako obrázok vo veľmi veľkom formáte. Je tu vynikajúca ochutnávka jedál a dobrého vína v skvelej spoločnosti. Je to najväčšia svadobná hostina všetkých čias a slávi sa v nej svadba Krista so svojím kostolom. Kresťanstvo verí v Boha, ktorý je skutočne radostný a ktorého najmilším želaním je oslavovať s nami navždy. Každý z nás dostal osobné pozvanie na tento slávnostný banket.

Prečítajte si slová v Evanjeliu podľa Matúša: «Nebeské kráľovstvo je podobné kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. A poslal svojich sluhov, aby zavolali hostí na svadbu; ale nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov a povedal: Povedzte hosťom: Hľa, pripravil som si jedlo, moje voly a môj dobytok sú zabité a všetko je pripravené. príď na svadbu!" (Matúš 22,14).

Žiaľ, nie sme si vôbec istí, či pozvanie prijať. Náš problém je, že na hostinu nás pozval aj vládca tohto sveta, diabol. Zdá sa, že nie sme dosť inteligentní, aby sme videli, že tieto dva festivaly sú v skutočnosti veľmi odlišné. Zásadný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo Boh chce jesť s nami, diabol chce jesť nás! Písmo to objasňuje. «Buďte triezvi a bdejte; lebo tvoj protivník, diabol, chodí ako revúci lev a hľadá niekoho, koho by zožral“ (1. Petr 5,8).

Prečo je to také ťažké?

Zaujímalo by ma, prečo je pre ľudstvo také ťažké zvoliť si medzi sviatkom Božím a diablovým, teda medzi Bohom, našim Stvoriteľom a Satanom, ktorý nás chce zničiť. Možno je to tým, že si vôbec nie sme istí, aký vzťah si v živote želáme. Medziľudské vzťahy by mali byť ako nejaké hody. Spôsob vzájomnej výživy a budovania. Proces, ktorým žijeme, rastieme a dozrievame a zároveň pomáhame ostatným žiť, rásť a dozrievať tiež. Môže však existovať jej diabolská paródia, v ktorej si navzájom pôsobíme ako kanibali.

Židovský spisovateľ Martin Buber uviedol, že existujú dva typy vzťahov. Jeden typ popisuje ako „vzťahy Ja - Vy“ a druhý ako „Vzťahy Ja - It“. Vo vzťahoch Ja - Vy sa k sebe správame rovnocenne. Objavujeme sa navzájom, učíme sa jeden od druhého a rešpektujeme sa navzájom ako seberovní. Vo vzťahoch s id-id však máme tendenciu k sebe správať ako k nerovným ľuďom. To je to, čo robíme, keď sa na ľudí pozeráme iba ako na poskytovateľov služieb, zdroje potešenia alebo prostriedky na osobný prospech alebo účel.

Seba-povýšenie

Keď píšem tieto slová, napadne mi muž. Hovorme mu Hektor, aj keď to nie je jeho skutočné meno. Hanbím sa za to, že Hector je duchovný. Keď Hector vojde do miestnosti, rozhliadne sa po niekom dôležitom. Ak je prítomný biskup, obráti sa na neho priamo a zapojí ho do rozhovoru. Je to tak aj v prípade, že je prítomný starosta alebo iný občiansky hodnostár. To isté platí pre bohatého podnikateľa. Keďže nie som jeden, málokedy sa obťažoval so mnou hovoriť. Bolo mi smutno, keď som videl, ako Hector rokmi chradol, čo sa týka úradu, a obávam sa, že aj jeho duše. Potrebujeme vzťahy Ja - Ty, ak máme rásť. Vzťahy typu id-id nie sú vôbec rovnaké. Ak sa budeme správať k ostatným ako k poskytovateľom služieb, kariérnemu krmivu a odrazovým mostíkom, budeme trpieť. Náš život bude chudobnejší a svet bude tiež chudobnejší. Vzťahy ja - vy sú vecou nebies. Toto nie je prípad vzťahov I-It.

Ako sa vám osobne darí na škále vzťahov? Ako sa správate napríklad k poštárovi, smetiarovi, mladej predavačke v pokladni supermarketu? Ako sa správate k ľuďom, s ktorými sa stretávate pri práci, nakupovaní alebo pri nejakej spoločenskej aktivite? Ako sa správate počas jazdy k chodcom, cyklistom alebo iným vodičom? Ako sa správate k ľuďom, ktorí sú v spoločenskom poriadku nižšie ako vy? Ako sa správate k ľuďom v núdzi? Je to poznávací znak skutočne veľkého človeka, vďaka ktorému sa ostatní cítia tiež skvele, zatiaľ čo tí malí a zakrpatení v duchu majú tendenciu robiť opak.

Pred niekoľkými rokmi som mal dôvod písať arcibiskupovi Desmondovi Tutuovi. Dostal som od neho ručne napísaný list, ktorý si dodnes vážim. Tento muž je dosť veľký na to, aby sa cítili aj ostatní. Jedným z dôvodov úžasného úspechu jeho komisie pravdy a zmierenia v Južnej Afrike bola bezvýhradná úcta, ktorú prejavoval všetkým, s ktorými sa stretol, dokonca aj tým, ktorí si to, zdá sa, nezaslúžili. Každému ponúkol vzťah Ja - Ty. V tomto liste vo mne vyvolal pocit, že som si rovný - i keď som si istý, že nie. Cvičil iba na nebeskú hostinu, kde sa všetci zúčastnia hostiny a nikto nebude potravou pre levy. Ako si potom môžeme byť istí, že urobíme to isté?

Počúvajte, reagujte a komunikujte

Najprv by sme mali počuť Pánovo osobné pozvanie k nám. Počúvame ich v rôznych písmach. Jeden z najznámejších textov pochádza zo Zjavenia. Pozýva nás, aby sme vpustili Ježiša do nášho života: «Pozri, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem dnu a prijmem sviatosť s ním a on so mnou »(Zjavenie 3,20). Toto je pozvanie na nebeskú hostinu.

Po druhé, po vypočutí tejto pozvánky by sme na ňu mali odpovedať. Pretože Ježiš stojí pri dverách nášho srdca, klope a čaká. Dvere nevykopne. Musíme ho otvoriť, pozvať ho cez prah, osobne ho prijať za stolom ako nášho Vykupiteľa, Spasiteľa, priateľa a brata, skôr ako vstúpi do nášho života svojou uzdravovacou a transformujúcou silou.

Je tiež potrebné, aby sme sa začali pripravovať na nebeský sviatok. Robíme to tak, že do svojich životov začleňujeme čo najviac vzťahov Ja - Ty, pretože najdôležitejšie na nebeskej hostine, ako to poskytuje Biblia, nie je jedlo alebo víno, ale vzťahy. Môžeme nadviazať vzťahy za najneočakávanejších okolností, keď sme na ne pripravení.
Poviem vám skutočný príbeh. Pred mnohými rokmi som odišiel na dovolenku do Španielska so skupinou priateľov a známych. Jedného dňa sme išli mimo mesta a boli sme beznádejne stratení. Skončili sme v močaristej oblasti bez toho, aby sme vedeli, ako sa dostaneme späť na suchú zem. Odkiaľ bola cesta späť do mesta, odkiaľ sme prišli. Aby toho nebolo málo, bol večer a denné svetlo začalo slabnúť.

V tejto zložitej situácii sme si uvedomili obrovského dlhovlasého Španiela, ktorý sa k nám pohyboval cez močiar. Bol tmavej pleti a bradatý, na sebe neupravené oblečenie a veľké rybárske nohavice. Zavolali sme ho a požiadali o pomoc. Na moje počudovanie ma zobral, položil si ma cez plece a odniesol na druhú stranu rašeliniska, kým ma neposadil na pevnú cestu. Urobil to isté pre každú z našich skupín a potom nám ukázal cestu. Vytiahol som peňaženku a ponúkol mu nejaké účty. Žiadneho z nich nechcel.

Namiesto toho ma vzal za ruku a podal jej. Podal si tiež ruky so všetkými ostatnými v skupine, než nás nechal zdravých a zdravých. Pamätám si, ako som sa hanbila. Ponúkol som mu vzťah I-It a on to zmenil svojím podaním ruky „Ja - ty“.

Už sme ho nikdy nevideli, ale pri mnohých príležitostiach som sa pristihol, že na neho myslím. Keby som sa niekedy dostal na nebeský banket, nečudoval by som sa, keby som ho niekde medzi hosťami našiel. Boh mu žehnaj. Ukázal mi cestu - a to v nejednom zmysle!

Roy Lawrence