Vesmír

518 vesmíruKeď Albert Einstein v roku 1916 zverejnil svoju všeobecnú teóriu relativity, navždy zmenil svet vedy. Jeden z najprelomovejších objavov, ktoré sformuloval, sa týka pokračujúceho rozpínania vesmíru. Táto úžasná skutočnosť nám pripomína nielen rozľahlosť vesmíru, ale aj výrok žalmistu: „Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, prejavuje milosrdenstvo tým, ktorí sa ho boja. Dokiaľ je ráno od večera, zhadzuje z nás naše prestúpenia“ (Žalm 103,1112).

Áno, tak neuveriteľne skutočná je Božia milosť vďaka obeti Jeho jediného Syna, nášho Pána Ježiša. Žalmistova veta „Ako ďaleko je východ od západu“ zámerne exploduje našu predstavivosť o takú veľkosť, ktorá dokonca prevyšuje pozorovateľný vesmír. V dôsledku toho si nikto nevie predstaviť rozsah našej spásy v Kristovi, najmä ak sa zamyslíte nad tým, čo všetko to obnáša. Naše hriechy nás oddeľujú od Boha. Ale Kristova smrť na kríži všetko zmenila. Priepasť medzi Bohom a nami je uzavretá. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou.

Sme pozvaní vstúpiť do jeho spoločenstva ako do rodiny, do dokonalého vzťahu s Trojjediným Bohom na celú večnosť. On nám posiela Ducha Svätého, ktorý nám pomáha pristupovať k nemu a dávať náš život pod jeho starostlivosť, aby sme sa stali Kristom.

Keď sa nabudúce pozriete na nočnú oblohu, nezabudnite, že Božia milosť prekonáva všetky rozmery vesmíru a že aj tie najdlhšie vzdialenosti, ktoré poznáme, sú malé v porovnaní s rozsahom jeho lásky k nám.

Joseph Tkach


pdfVesmír