Stratená minca

674 podobenstvo o stratenej minciV Lukášovom evanjeliu nachádzame príbeh, v ktorom Ježiš hovorí o tom, aké to je, keď niekto zúfalo hľadá niečo, čo stratil. Je to príbeh stratenej mince:
„Alebo predpokladajme, že žena mala desať drachiem a jednu by stratila.“ Drachma bola grécka minca, ktorá mala približne hodnotu rímskeho denára alebo asi dvadsať frankov. „Nezapálila by lampu a neprevrátila celý dom hore nohami, kým by ju nenašla? A keby našla túto mincu, nezavolala by svojich priateľov a susedov, aby sa s ňou tešili, že našla svoju stratenú mincu? Podobne vládne radosť s Božími anjelmi, keď čo i len jeden hriešnik činí pokánie a obráti sa späť na svoju cestu »(Lk 15,8-10 Biblia nového života).

Ježiš vložil toto podobenstvo medzi podobenstvá o márnotratných ovciach a márnotratnom synovi. Stratená ovečka si pravdepodobne uvedomuje, že je stratená. Je sám, ani pastier ani stádo nie je v dohľade. Márnotratný syn sa zámerne stratil. Mince, ktorá je neživým predmetom, ani len netuší, že sa stratila. Dovolím si predpokladať, že veľa ľudí sa zmestilo do kategórie mincí a nevedia, že sú stratení.
Žena stratila vzácnu mincu. Strata týchto peňazí je pre nich veľmi bolestivá. Všetko obráti naruby, aby mincu opäť našla.

Priznám sa, že som niekde nechal telefón a nevedel som, kde je. Je ľahké znova nájsť smartphone. Žena v Ježišovom podobenstve to zjavne nemala ľahké. Musela dostať dobré svetlo a dôkladne preskúmať svoju vzácnu stratenú mincu.

Ako žena zapálila svoju sviečku, aby priniesla svetlo do každého kúta jej domova, tak Kristovo svetlo prestupuje naším svetom a nájde nás, nech sme kdekoľvek. Ukazuje to srdce a lásku a starostlivosť, ktorú nám Boh prejavuje. Tak ako žena prehľadala svoj dom, tak nás Boh bude hľadať.

Na jednej strane každej mince je spravidla vyobrazenie panovníka, v ktorého mene je minca vydaná. Všetci sme mince vydané Božím kráľovstvom. Kráľ Ježiš je obrazom na minciach a my patríme jemu. Ježiš nakoniec povedal zástupu o radosti v nebi, keď sa čo i len jedna osoba obrátila k Bohu.
Rovnako dôležité ako každá jedna minca je pre ženy, každá z nás je pre Boha taká vzácna. Je šťastný z nášho návratu k nemu. Príbeh nie je len o minci. Podobenstvo je o vás osobne! Boh ťa veľmi miluje a hneď si to všimne, keď sa od neho vzdiališ. Ak je to potrebné, hľadá vo dne v noci a nevzdáva sa. Naozaj ťa chce mať pri sebe. Žena bola veľmi šťastná, keď znova objavila svoju mincu. Ešte väčšia radosť je s Bohom a jeho anjelmi, keď sa na neho obrátite a keď mu je dovolené byť vašim priateľom.

od Hilary Buck