Nie je to fér

705 to nie je férNie je to fér!" – Ak by sme platili poplatok zakaždým, keď by sme niekoho počuli povedať toto alebo to sami povedali, pravdepodobne by sme zbohatli. Spravodlivosť bola od počiatku ľudských dejín vzácny tovar.

Už v škôlke mala väčšina z nás bolestivú skúsenosť, že život nie je vždy fér. Takže akokoľvek sa nám to pohoršuje, pripravujeme sa na to, že nás budú klamať, klamať, podvádzať alebo inak využívať samoúčelní rovesníci.

Aj Ježiš musel mať pocit, že sa s ním zaobchádza nespravodlivo. Keď týždeň pred ukrižovaním vstúpil do Jeruzalema, dav ho povzbudzoval a mával palmovými listami na tradičnú poctu pomazanému kráľovi: „Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na sviatok, keď počul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, vzali palmové ratolesti a vyšli mu v ústrety s krikom: Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Hospodinovom, izraelský kráľ! Ale Ježiš našiel oslicu a sadol si na ňu, ako je napísané: Neboj sa, dcéra Siona. Hľa, tvoj kráľ prichádza na osliatku“ (Ján 12,1215).

Bol to veľký deň. Ale už o týždeň dav kričal: ‚Ukrižuj ho! Ukrižuj ho!" To v žiadnom prípade nebolo fér. Nikdy nikomu neublížil, práve naopak, všetkých ich miloval. Nikdy nezhrešil, a preto si nezaslúžil byť zabitý. Nepravdivé svedectvá a skorumpovaní predstavitelia úradov však postavili ľudí proti nemu.

Väčšina z nás musí úprimne priznať, že sme sa občas správali neférovo voči iným ľuďom. Všetci však v hĺbke duše dúfame, že si zaslúžime, aby sa s nami zaobchádzalo spravodlivo, aj keď sa nie vždy podľa toho správame. Napodiv, evanjelium, čo znamená „Dobrá správa“, sa tiež nezdá byť vždy spravodlivé. Faktom je, že všetci sme hriešnici a zaslúžime si trest. Ale Boh nám nedáva to, čo si absolútne zaslúžime, smrť, ale dáva nám presne to, čo si nezaslúžime – milosť, odpustenie a život.

Pavol píše: „Lebo keď sme boli ešte slabí, Kristus zomrel za nás bezbožne. Teraz sotva niekto zomrie pre dobro spravodlivého človeka; môže riskovať svoj život pre dobro. Ale Boh ukazuje svoju lásku k nám tým, že keď sme boli ešte hriešnici, Kristus zomrel za nás. O čo viac budeme teraz ním zachránení od hnevu, keď sme ospravedlnení jeho krvou. Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou jeho Syna, kým sme boli ešte nepriateľmi, o čo skôr budeme zachránení jeho životom teraz, keď sme boli zmierení“ (Rimanom 5,610).

Milosť nie je opodstatnená. Vďaka tomu máme niečo, čo si vôbec nezaslúžime. Boh nám ho dáva, pretože napriek našej hriešnosti nás veľmi miluje a oceňuje. Jeho ocenenie ide tak ďaleko, že vzal na seba naše hriechy, odpustil nám, dokonca nám dal spoločenstvo so sebou a medzi sebou navzájom. Táto perspektíva je zásadne odlišná od tej, ktorú zvyčajne zastávame. Ako deti sme možno často cítili, že život nie je fér.

Keď budeš, milý čitateľ, stále lepšie spoznávať Ježiša, dozvieš sa aj niečo o nespravodlivosti v neodmysliteľnej dobrej správe: Ježiš ti dáva presne to, čo si vôbec nezaslúžiš. Odpúšťa ti všetky hriechy a dáva ti večný život. Nie je to fér, ale je to tá najlepšia správa, ktorú môžete naozaj počuť a ​​ktorej môžete veriť.

Joseph Tkach