Svet anjelov

Anjeli sú duchovia, poslovia a služobníci Boží. Osobitnú úlohu zohrávajú v štyroch dôležitých udalostiach v Ježišovom živote a Ježiš ich občas odkázal, keď učil o iných predmetoch.

Evanjeliá nemajú za cieľ odpovedať na všetky naše otázky o anjeloch. Dávajú nám iba náhodné informácie, keď anjeli vstúpia na scénu.

V evanjeliovom príbehu vystupujú anjeli pred Ježiša. Gabriel sa zjavil Zachariášovi, aby oznámil, že bude mať syna – Jána Krstiteľa (Luk 1,11-19). Gabriel tiež povedal Márii, že bude mať syna (v. 26-38). Anjel o tom povedal Jozefovi vo sne (Matúš 1,2024).

Anjel oznámil pastierom narodenie Ježiša a nebeský zástup chválil Boha (Luk 2,9-15). Anjel sa opäť zjavil Jozefovi vo sne, aby mu povedal, aby utiekol do Egypta a potom, keď to bolo bezpečné, aby sa vrátil (Matúš 2,13.19).

Anjeli sa opäť spomínajú v Ježišovom pokúšaní. Satan citoval pasáž z Biblie o anjelskej ochrane a anjeloch slúžiacich Ježišovi po skončení pokušenia (Matúš 4,6.11). Anjel pomohol Ježišovi v Getsemanskej záhrade počas ťažkého pokušenia2,43).

Anjeli zohrali dôležitú úlohu aj pri Ježišovom zmŕtvychvstaní, ako nám hovoria štyri evanjeliá. Anjel odvalil kameň a povedal ženám, že Ježiš bol vzkriesený8,2-5). Ženy videli v hrobke jedného alebo dvoch anjelov6,5; Lukáš 24,423; Ján 20,11).

Boží poslovia poukazovali na význam zmŕtvychvstania.

Ježiš povedal, že anjeli budú tiež hrať dôležitú úlohu, keď sa vráti. Anjeli ho budú sprevádzať pri jeho návrate a zhromaždia vyvolených na záchranu a bezbožných na zničenie (Matúš 13,39-49; 24,31).

Ježiš mohol zavolať légie anjelov, ale nežiadal ich6,53). Keď sa vráti, budeš s ním. Anjeli budú zapojení do súdu2,8-9). Toto bude pravdepodobne čas, keď ľudia uvidia anjelov „chodiť hore a dole po Synovi človeka“ (Ján 1,51).

Anjeli sa môžu objaviť ako osoba alebo s nezvyčajnou slávou (Luk 2,9; 24,4). Nezomierajú ani sa nevydávajú, čo samozrejme znamená, že nemajú žiadnu sexualitu a nerozmnožujú sa (Lukáš 20,35:36). Ľudia niekedy veria, že nezvyčajné udalosti spôsobujú anjeli (Ján 5,4; 12,29).

Ježiš povedal: „Títo maličkí, ktorí veria vo mňa“, majú anjelov v nebi, ktorí na nich dohliadajú (Matúš 18,6.10). Anjeli sa tešia, keď sa ľudia obracajú k Bohu a anjeli prinášajú spravodlivých, ktorí zomreli, do raja5,10; 16,22).

Michael Morrison


pdfAnjelský svet