Duch Svätý: Dar!

714 Duch svätý darDuch Svätý je pravdepodobne najviac nepochopený člen Trojjediného Boha. Sú o ňom najrôznejšie predstavy a ja som mal niektoré z nich a veril som, že to nie je Boh, ale rozšírenie Božej moci. Keď som sa začal viac učiť o Božej prirodzenosti ako o Trojici, otvorili sa mi oči pre tajomnú rozmanitosť Boha. Stále je pre mňa záhadou, ale v Novom zákone máme veľa indícií o jeho povahe a identite, ktoré stojí za to študovať.

Otázky, ktoré si kladiem, sú, kto a čím je pre mňa osobne Duch Svätý a čo pre mňa znamená? Môj vzťah s Bohom zahŕňa aj dôverný vzťah s Duchom Svätým. Ukazuje mi na pravdu – pravdou je sám Ježiš Kristus. Povedal: «Ja som cesta a pravda a život; nikto neprichádza k Otcovi, iba cezo mňa“ (Ján 14,6).

To je dobré, On je náš Spasiteľ, Spasiteľ, Vykupiteľ a náš Život. Duch Svätý je ten, ktorý ma spája s Ježišom, aby som zaujal prvé miesto v mojom srdci. Nedáva mi spať svedomie a dáva mi vedieť, keď robím alebo hovorím niečo, čo nie je v poriadku. On je osvetľujúce svetlo na mojej životnej ceste. Tiež som ho začal vnímať ako svojho „ghostwritera“, moju inšpiráciu a moju múzu. Nepotrebuje žiadnu zvláštnu pozornosť. Keď sa modlím k akémukoľvek členovi trojjediného Boha, modlím sa ku všetkým rovnako, lebo všetci sú jedno. Otočil by sa a venoval Otcovi každú česť a pozornosť, ktorú mu venujeme.

Tak sa začala nová epocha, v ktorej nám Boh ponúka nový spôsob, ako sa s Ním spojiť a žiť v živom vzťahu. Ľudia, ktorí počúvali Petra na Letnice, boli dojatí jeho slovami a pýtali sa, čo môžu robiť? Peter im odpovedá: «Teraz čiňte pokánie a dajte sa pokrstiť v Ježiša Krista; nech nad vami zvolajú jeho meno a vyznajte sa mu – každý jeden z ľudí! Potom ti Boh odpustí tvoje hriechy a dá ti svojho Svätého Ducha“ (Sk 2,38 Biblia dobrých správ). Každý, kto sa obracia k trojjedinému Bohu a podriaďuje sa mu, zveruje mu svoj život, nestojí v stratenom postavení, ale prijíma Ducha Svätého, stáva sa kresťanom, teda nasledovníkom, učeníkom Ježiša Krista.

Je úžasné, že dostávame dar Ducha Svätého. Duch Svätý je neviditeľným zástupcom Ježiša na zemi. Dodnes to funguje rovnako. Je treťou osobou Trojice, ktorá je prítomná pri stvorení. Dokončuje božské prijímanie a je pre nás požehnaním. Väčšina darov stráca lesk alebo sa ich čoskoro vzdá pre niečo lepšie, ale On, Duch Svätý, je dar, ktorý nikdy neprestane byť požehnaním. Je to ten, koho Ježiš po svojej smrti poslal, aby nás utešoval, učil, viedol a pripomínal nám všetko, čo urobil a urobí a čím je Ježiš pre nás. Posilňuje vieru, dáva nádej, odvahu a pokoj. Aké úžasné dostať takýto dar. Kiež by si ty, drahý čitateľ, nikdy nestratil údiv a úctu, že si a stále si požehnaný Duchom Svätým.

Tammy Tkach