Podobenstvo o hrnčiarovi

703 podobenstvo o hrnciSledovali ste niekedy hrnčiara pri práci alebo ste dokonca absolvovali kurz keramiky? Prorok Jeremiáš navštívil keramickú dielňu. Nie zo zvedavosti alebo preto, že by si hľadal novú záľubu, ale preto, že mu to prikázal Boh: «Otvor a choď dolu do hrnčiarovho domu; tam ti dám počuť svoje slová“ (Jeremiáš 18,2).

Dávno predtým, ako sa Jeremiáš narodil, Boh už vo svojom živote pôsobil ako hrnčiar a Boh v tejto práci pokračuje po celý jeho život. Boh povedal Jeremiášovi: „Poznal som ťa skôr, ako som ťa sformoval v lone, a predtým, ako si sa narodil, vyvolil som si ťa, aby som slúžil iba sebe“ (Jeremiáš 1,5 Nádej pre všetkých).

Predtým, ako hrnčiar vytvorí krásny hrniec, vyberie hlinu, ktorá by mala byť v ruke čo najhladšia. Vodou zmäkčuje existujúce tvrdé hrudky a robí hlinu pružnou a tvárnou, aby si mohol nádobu tvarovať ako sa mu zachce podľa svojich schopností. Vytvarované nádoby sa vložia do veľmi horúcej pece.

Keď prijmeme Ježiša ako svojho Pána a Spasiteľa, všetci máme v živote veľa tvrdých hrudiek. Dovoľujeme Ježišovi, aby ich odstránil mocou Ducha Svätého. Izaiáš veľmi jasne hovorí, že Boh je náš Otec a že nás stvoril z prachu: «Teraz, Pane, ty si náš Otec! My sme hlina, ty si náš hrnčiar a všetci sme dielom tvojich rúk“ (Izaiáš 64,7).

V hrnčiarovom dome pozoroval prorok Jeremiáš hrnčiara pri práci a videl, ako prvý hrniec zlyhal, keď pracoval. Čo teraz urobí hrnčiar? Chybnú nádobu nevyhodil, použil tú istú hlinu a vytvoril z nej ďalší hrniec, ako sa mu páčilo. Potom Boh povedal Jeremiášovi: „Nemôžem s tebou, dom Izraela, ako tento hrnčiar, hovorí Pán. Hľa, ako je hlina v hrnčiarovej ruke, tak si aj ty v mojej ruke, dom Izraela“ (Jeremiáš 18,6).

Rovnako ako tón Jeremiášovho príbehu, aj my ľudia sme chybné nádoby. Boh nezahodí, čo sa pokazí. On si nás vyvolil v Kristovi Ježišovi. Keď mu dávame svoj život, formuje, tlačí, ťahá a žmýka nás ako ohybnú hlinu na svoj obraz. Kreatívny proces začína znova, trpezlivo, nacvičený a s najväčšou starostlivosťou. Boh sa nevzdáva: „Lebo sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme v nich chodili“ (Efezanom 2,10).

Všetky jeho diela sú mu známe od večnosti a Boh si s hlinou v rukách robí, čo chce. Máme vieru v Boha, nášho hrnčiarskeho majstra? Božie Slovo nám hovorí, že v Neho môžeme mať úplnú dôveru, pretože: „Som presvedčený, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho dokončí až do dňa Krista Ježiša“ (Filipanom 1,6).

Tým, že nás Boh umiestni ako hrudky hliny na tento zemský hrnčiarsky kruh, formuje nás do nového stvorenia, ktorým nás chcel mať od založenia sveta! Boh je aktívny v každom z nás, vo všetkých udalostiach a výzvach, ktoré náš život prináša. Ale okrem ťažkostí a skúšok, ktorým čelíme, či už ide o zdravie, financie alebo stratu milovanej osoby, je Boh s nami.

Jeremiášova návšteva u hrnčiara nám ukazuje, čo sa s nami stane, keď odovzdáme svoj život tomuto tvorivému a milosrdnému Bohu. Potom vás sformuje do nádoby, ktorú naplní svojou láskou, požehnaním a milosťou. Z tejto nádoby by chcel rozdávať to, čo do vás vložil, ďalším ľuďom. Všetko spolu súvisí a má svoj účel: Božia formujúca ruka a tvar tvojho života; odlišná podoba, ktorú nám ľuďom dáva ako nádobe, zodpovedá úlohe, na ktorú každého z nás povolal.

Natu Moti