Ježiš: Kráľovstvo Božie

515 Ježiš Kráľovstvo BožieAká je najdôležitejšia vec vo vašom živote? Je to Ježiš? Je to vaše zameranie, centrum, pivot, ohnisko vášho života? Ježiš je ohniskom môjho života. Bez neho som bez života, bez neho nie je nič v správnom smere. Ale s Ježišom, čo je radosť, žijem v kráľovstve Božom.

Po viere, že Ježiš je Mesiáš, Boží posol, Kristus, vám potvrdzujem: „Žijete s Ježišom v Božom kráľovstve, pretože je vo vás, medzi nami“.

Farizeji sa pýtali Ježiša, kedy príde Božie kráľovstvo. Na čo odpovedal: "Božie kráľovstvo neprichádza tak, aby sa dalo spoznať podľa vonkajších znakov. Ani nebude môcť povedať: Hľa, tu je! Alebo: Je tam! Nie, kráľovstvo Boha je medzi vami. Alebo: „Hľa, kráľovstvo Božie je vo vás“ (Lukáš 17:20-21 Nový ženevský preklad).

Len čo Ježiš začal s autoritou hlásať Božie kráľovstvo, boli tam farizeji. Obvinili ho z rúhania, aj keď im povedal pravdu. Vo svojom evanjeliu dosvedčil, že prišiel čas a prišlo kráľovstvo Božie (podľa Marka 1,14-15). K Jakubovej studni prichádza žena zo Samárie načerpať vodu. Ježiš s ňou začína dialóg: „Daj sa mi napiť!“ „Ježiš odpovedal: Keby si vedel, čo je Boží dar a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, prosil by si ho a on by dal vám pramenitú vodu, živú vodu. Kto sa však napije z vody, ktorú mu ja dám, už nikdy nebude smädný. Voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom neprestajne prúdiacim do večného života“ (Ján 4,9-14 Nový ženevský preklad).

Ježiš ti ponúka aj svoj spôsob života, aby neprestajne prúdil medzi tebou a tvojím blížnym, teraz i do večného života vo vzkriesení. „Ale prichádza čas, áno, už je tu, keď ľudia budú uctievať Boha ako Otca, ľudia, ktorí sú naplnení Duchom a spoznali pravdu. Boh je duch a tí, ktorí ho chcú uctievať, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde“ (Ján 4,23-26 Nový ženevský preklad).

Ako uctievate Boha v duchu a v pravde? Ježiš hovorí: „Ja som vinič, vy ste ratolesti!“ Ak zostanete v Ježišovom viniči, budete prinášať ovocie, viac ovocia, áno veľa ovocia. Mali by ste použiť ovocie, ktoré vám Ježiš dáva, aby ste ho ponúkli svojim blížnym. Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť a sebaovládanie, Boží spôsob života, nie sú len ovocím Ducha, ale sú prejavom vašej lásky k blížnemu. Prameň lásky, Ježiš, ktorý neustále prúdi, nikdy nevyschne, ale skôr prúdi do večného života. To platí pre dnešok aj pre budúcnosť, keď bude Božie kráľovstvo viditeľné v celej svojej plnosti.

Ježiš skrze vás zjavuje manžela, vaše deti a rodičov, svojich priateľov a spoluobčanov, nech sú akokoľvek iní. Ježiš chce, aby k tebe prúdila jeho láska, aby k vám prúdila k týmto susedom. Chceli by ste sa o túto lásku podeliť so svojím blížnym, pretože si ich vážite rovnako ako vy.

Vy a ja máme živú nádej, pretože Ježiš skrze svoje zmŕtvychvstanie má večné dedičstvo od mŕtvych: večný život v Božom kráľovstve. Na to sa zameriavam: Ježiš v Božom kráľovstve.

Toni Püntener


pdfJežiš: Kráľovstvo Božie