narodeninové sviečky

627 narodeninových sviečokJednou z najťažších vecí, ktorej ako kresťania veríme, je, že Boh nám odpustil všetky naše hriechy. Vieme, že to je teoreticky pravda, ale pokiaľ ide o praktické každodenné situácie, správame sa, akoby to tak nebolo. Máme tendenciu konať rovnako, ako keď odpúšťame, ako pri odpaľovaní sviečky. Keď sa ich pokúsime sfúknuť, sviečky sa stále rozsvecujú, nech sa snažíme akokoľvek vážne.

Tieto sviečky sú dobrým príkladom toho, ako máme tendenciu sfúknuť svoje hriechy a chyby iných ľudí, a napriek tomu sa stále objavujú v novom živote. Ale takto božské odpustenie nefunguje. Keď činíme pokánie zo svojich hriechov, Boh im odpúšťa a navždy na ne zabúda. Na ďalší verdikt už nečakajú žiadne ďalšie tresty, rokovania, zášť.

Odpustiť úplne a bez výhrad je v rozpore s našou prirodzenosťou. Som si istý, že si spomeniete na diskusiu medzi Ježišom a jeho učeníkmi o tom, ako často by sme mali odpustiť niekomu, kto sa prehreší proti nám, odpustíte mi? Stačí sedemkrát? Ježiš mu povedal: Hovorím ti, nie sedemkrát, ale sedemdesiatkrát sedem“ (Matúš 18,2122).

Je ťažké pochopiť a pochopiť túto úroveň odpustenia. Nie sme schopní to urobiť, takže je pre nás ťažké pochopiť, že Boh je schopný to urobiť. Často zabúdame, že jeho odpustenie nie je dočasné. Veríme, že aj keď Boh hovorí, že odstránil naše hriechy, skutočne čaká na to, že nás potrestá, ak nesplníme jeho štandardy.

Boh ťa nepovažuje za hriešnika. Vidí ťa takého, aký naozaj si – spravodlivého človeka, očisteného od všetkej viny, zaplateného a vykúpeného Ježišom. Pamätáte si, čo povedal Ján Krstiteľ o Ježišovi? "Hľa, tu je obetný Baránok Boží, ktorý berie hriech z celého sveta!" (Johannes 1,29 Nový ženevský preklad). Hriech dočasne neodkladá ani ho jednoducho neskrýva. Ako Baránok Boží, Ježiš zomrel namiesto teba a zaplatil za všetky tvoje hriechy. „Buďte však k sebe navzájom láskaví a láskaví, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi“ (Efezanom) 4,32).
Boh úplne odpúšťa a chce, aby ste odpustili tým, ktorí sú ako vy stále nedokonalí. Ak prosíme o Božie odpustenie, odpustil vám pred 2000 rokmi!

Joseph Tkach