odmietnutie

514 odmietnutieAko dieťa sme si zvykli hrať futbal, volejbal alebo futbal. Než sme mohli hrať spolu, vytvorili sme dva tímy. Najprv boli vybraní dvaja kapitáni, ktorí striedavo vybrali hráčov. Najprv boli do tímu vybratí najlepší hráči a na konci zostali tí, ktorí nemali významnú úlohu. Posledné zvolenie bolo veľmi ponižujúce. Neboli medzi prvými boli znakom odmietnutia a vyjadrenia nechceného.

Žijeme vo svete odmietnutia. Všetci sme to zažili tak či onak. Možno ste boli odmietnutý ako plachý chlapec na rande. Možno ste požiadali o prácu, ale nedostali ste ju. Alebo ste dostali prácu, ale váš šéf sa smial vašim nápadom a návrhom. Možno tvoj otec opustil tvoju rodinu. Buď ste boli ako dieťa neustále zneužívaný, alebo ste počuli, že to, čo urobili, nestačí. Možno ste boli vždy posledný vybraný pre tím. Je to ešte horšie, ak ste v tíme nemohli hrať. Aké sú dôsledky pocitu zlyhania?

Hlboko pociťované odmietnutie môže viesť k poruchám osobnosti, ako je neodôvodnený strach, pocity menejcennosti či depresie. Odmietnutie spôsobuje, že sa cítite nechcení, nedocenení a nemilovaní. Sústreďujú sa skôr na negatívne ako na pozitívne a na jednoduché komentáre reagujú násilne. Ak niekto povie: „Tvoje vlasy dnes nevyzerajú dobre,“ možno si pomyslíte: „Čo tým myslela? Hovorí, že moje vlasy vždy vyzerajú mizerne?“ Môže vo vás vyvolať pocit odmietnutia, keď vami nikto nepohŕda, no vy to odmietnutie cítite. Toto vnímanie sa stane vašou realitou. Ak si myslíš, že si neúspešný, správaj sa ako porazený.

Nie ste sami, keď cítite toto odmietnutie. Ježiš bol odmietnutý ľuďmi v jeho rodnom meste3,54-58), mnohými jeho učeníkmi (Johannes 6,66) a od tých, ktorých prišiel zachrániť (Izaiáš 53,3). Ešte predtým, ako Ježiš chodil medzi nami, bol Boh odmietnutý. Po tom všetkom, čo Boh urobil pre Izraelitov, chceli, aby im vládol kráľ a nie on (1. Sam 10,19). Odmietnutie nie je pre Boha nič nové.

Boh nás stvoril, aby sme boli prijatí a nie odmietnutí. Preto nás nikdy neodmieta. Môžeme odmietnuť Boha, ale On neodmietne nás. Ježiš nás tak veľmi miluje, že za nás zomrel skôr, ako sme si ho vyvolili (Rim 5,8). „Boh neposlal svojho Syna na svet, aby svet súdil, ale aby bol svet skrze neho spasený“ (Ján 3,17). „Neopustím ťa, ani ťa neopustím“ (Hebrejom 1 Kor3,5).

Dobrou správou je, že Boh si ťa vybral, aby si bol v Jeho tíme a dokonca ako dieťa v Jeho rodine. „Keďže ste deti, Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: Abba, drahý Otče“ (Galatským 4,5-7). Nezáleží na tom, aké sú tvoje schopnosti, pretože ak necháš Ježiša žiť v sebe, on sa o všetko postará. Ste víťaz, nie porazený! Všetko, čo by ste mali urobiť, je prijať túto pravdu, objaviť sa a byť pripravený zúčastniť sa hry života. Ste cenným členom víťazného tímu.

Barbara Dahlgren