Splniť zákon

563 spĺňa zákonV liste Rimanom Pavol píše: «Láska neškodí blížnemu; tak teraz je láska naplnením zákona “(Rímskym 13,10 Biblia v Zürichu). Prirodzene máme tendenciu obrátiť výrok „láska napĺňa zákon“ a povedať, „zákon napĺňa lásku“. Najmä pokiaľ ide o vzťahy, chceme vedieť, kde sme. Chceme jasne vidieť alebo zmerať, aký máme vzťah k druhým a ako ich milovať. Zákon mi dáva mieru toho, ako napĺňam lásku a je to oveľa jednoduchšie merať, ako keď je láska cestou k naplneniu zákona.

Problém s týmto argumentom je v tom, že človek môže dodržať zákon bez lásky. Človek však nemôže milovať bez toho, aby tým splnil zákon. Zákon dáva pokyny, ako sa bude správať milovaná osoba. Rozdiel medzi zákonom a láskou spočíva v tom, že láska funguje zvnútra, človek sa mení zvnútra. Zákon na druhej strane ovplyvňuje iba vonkajšie, vonkajšie správanie.

Je to preto, že láska a zákon majú veľmi odlišné myšlienky. Osoba, ktorá sa riadi láskou, nepotrebuje pokyny, ako sa správať s láskou, ale potrebuje ju osoba, ktorá sa riadi zákonom. Obávame sa, že bez silných usmerňujúcich zásad, ako je zákon, ktorý nás núti správať sa správne, sa pravdepodobne nebudeme správať zodpovedajúcim spôsobom. Skutočná láska však nie je podmienená, pretože ju nemožno nútiť alebo nútiť. Dáva sa slobodne a slobodne, inak to nie je láska. Môže to byť priateľské prijatie alebo uznanie, ale nie láska, pretože láska nie je podmienkou. Prijatie a uznanie zvyčajne podliehajú podmienkam a často sa zamieňajú s láskou.

Preto je naša takzvaná „láska“ tak ľahko preťažená, keď ľudia, ktorých milujeme, nedosahujú naše očakávania a požiadavky. Bohužiaľ, tento druh lásky je len uznanie, ktoré dávame alebo zadržiavame v závislosti od nášho správania. S mnohými z nás sa takto zaobchádzalo s našimi susedmi, s našimi rodičmi, učiteľmi a nadriadenými a často s duševne liečíme aj naše deti a spoluobčanov.

Možno to je dôvod, prečo sa cítime tak nepohodlne s myšlienkou, že v nás Kristova viera nahradila zákon. Chceme s niečím niečo zmerať. Ale sme spasení milosťou skrze vieru a už nepotrebujeme stupnicu. Ak nás Boh napriek našim hriechom miluje, ako môžeme tak málo oceniť našich spoluobčanov a popierať ich lásku, ak sa nebudú správať podľa našich predstáv?

Apoštol Pavol to Efezanom vysvetľuje takto: „Skutočne milosťou si, že si spasený. Nemôžete pre seba urobiť nič iné, ako dôverovať tomu, čo vám Boh dáva. Ničím ste si to nezaslúžili; pretože Boh nechce, aby sa ktokoľvek mohol odvolávať na svoje vlastné úspechy pred sebou »(Efezanom 2, 8-9 GN).

Dobrou správou je, že ste spasení iba milosťou skrze vieru. Za to môžete byť veľmi vďační, pretože nikto okrem Ježiša nedosiahol mieru spasenia. Ďakujeme Bohu za jeho bezpodmienečnú lásku, prostredníctvom ktorej ťa vykúpi a premení na Kristovu bytosť!

Joseph Tkach