Myslite na Ježiša s radosťou

699 s radosťou myslí na JežišaJežiš povedal, aby sme na Neho pamätali vždy, keď prídeme k Pánovmu stolu. V skorších rokoch bola pre mňa sviatosť tichou, vážnou príležitosťou. Mal som nepríjemný pocit rozprávať sa s inými ľuďmi pred obradom alebo po ňom, pretože som sa snažil zachovať vážnosť. Hoci myslíme na Ježiša, ktorý zomrel krátko po poslednej večeri so svojimi priateľmi, túto príležitosť by sme nemali vnímať ako pohrebnú službu.

Ako si ho budeme pripomínať? Budeme smútiť a smútiť ako skupina platených smútiacich? Máme plakať a byť smutní? Máme myslieť na Ježiša so sťažnosťami na vinu alebo s ľútosťou, že pre náš hriech podstúpil takú strašnú smrť – smrť zločinca – rímskym mučením? Je to čas pokánia a vyznania hriechov? Možno je to najlepšie robiť v súkromí, hoci niekedy sa tieto pocity objavia, keď si spomenieme na Ježišovu smrť.

Čo keby sme tento čas spomínania priblížili z úplne inej perspektívy? Ježiš povedal svojim učeníkom: «Choďte do mesta a povedzte jednému z nich: Učiteľ hovorí: Môj čas je blízko. Budem s vami jesť Veľkú noc so svojimi učeníkmi“ (Mt 26,18). V ten večer, keď si s nimi sadol, aby mal poslednú večeru a naposledy sa s nimi porozprával, mal toho veľa na srdci. Ježiš vedel, že už s nimi nebude jesť, kým sa Božie kráľovstvo neukáže vo svojej plnosti.

Ježiš s týmito mužmi strávil tri a pol roka a mal ich veľmi rád. Svojim učeníkom povedal: „Túžil som s vami zjesť tohto veľkonočného baránka skôr, ako som trpel“ (Lk 2 Kor2,15).

Uvažujme o ňom ako o Božom Synovi, ktorý prišiel na zem, aby žil medzi nami a bol jedným z nás. On je Ten, ktorý nám v podobe svojej osoby priniesol slobodu od zákona, od okov hriechu a od útlaku smrti. Oslobodil nás od strachu z budúcnosti, dal nám perspektívu spoznať Otca a šancu byť povolaní a byť Božími deťmi. «Vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával im so slovami: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás; robte to na moju pamiatku“ (Lk 2 Kor2,19). Radujme sa pri spomienke na Ježiša Krista, ktorého Boh pomazal: „Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma pomazal Pán. Poslal ma, aby som priniesol dobrú zvesť chudobným, zviazal skrúšených, hlásal slobodu zajatým a tým, ktorí sú v otroctve, aby boli slobodní a slobodní“ (Izaiáš 61,1).

Ježiš zniesol kríž pre radosť, ktorá ho čakala. Je ťažké si predstaviť takú veľkú radosť. Určite to nebola ľudská ani pozemská radosť. Musela to byť radosť byť Bohom! Nebeská radosť. Radosť večnosti! Je to radosť, ktorú si ani nevieme predstaviť a ani opísať!

Toto je Ten, Ježiš Kristus, na ktorého si máme pamätať. Ježiš, ktorý premenil náš smútok na radosť a ktorý nás pozýva, aby sme boli súčasťou jeho života, teraz a navždy. Pamätajme naňho s úsmevom na tvári, s radostným výkrikom na perách a s ľahkým srdcom naplneným radosťou z poznania a zjednotenia s naším Pánom Kristom Ježišom!

Tammy Tkach