kamene odmietnutia

725 kameňov odmietnutiaVšetci sme už zažili bolesť z odmietnutia, či už doma, v škole, pri hľadaní partnera, s priateľmi alebo pri uchádzaní sa o prácu. Tieto odmietnutia môžu byť ako malé kamienky, ktoré ľudia hádžu do ľudí. Zážitok, akým je rozvod, sa môže cítiť ako obrovská skala.

S tým všetkým môže byť ťažké sa vysporiadať a navždy nás obmedzovať a utláčať. Vieme, že staré príslovie, Palice a kamene mi môžu zlomiť kosti, ale mená mi nikdy neublížia, jednoducho to nie je pravda. Nadávky nás bolia a sú veľmi bolestivé!

Biblia hovorí veľa o odmietnutí. Dalo by sa povedať, že v rajskej záhrade naši prví rodičia odmietli samotného Boha. Keď som študoval Starý zákon, bol som prekvapený, ako často izraelský ľud odmietal Boha a ako často im prišiel na pomoc. Raz sa odvrátili od Boha na 18 rokov, než sa napokon z milosti opäť obrátili k Nemu. Bolo úžasné, že to muselo trvať tak dlho, kým som sa otočil a požiadal o pomoc. Ale veľa o tom hovorí aj Nový zákon.

Žena zo Samárie, ktorá sa stretla s Ježišom pri Jakubovej studni, mala päť mužov. Po vodu prišla napoludnie, keď boli všetci v meste. Ježiš vedel všetko o nej a jej vyblednutej minulosti. Ale Ježiš zapojil ženu do rozhovoru, ktorý zmenil život. Ježiš prijal ženu spolu s jej minulým životom a pomohol jej nadviazať osobný vzťah s ním ako s Mesiášom. Neskôr mnohí ľudia prišli počuť Ježiša kvôli ich svedectvám.

Ďalšia žena trpela ochorením krvi. 12 rokov dokonca nesmela vychádzať na verejnosť, pretože bola považovaná za nečistú. „Keď však žena videla, že nie je skrytá, celá sa triasla, padla pred ním a povedala všetkým ľuďom, prečo sa ho dotkla a ako bola okamžite uzdravená“ (Lukáš 8,47). Ježiš ju uzdravil a už vtedy sa bála, pretože bola tak zvyknutá na odmietnutie.

Féničanku s dcérou posadnutou démonom Ježiš spočiatku odmietol a povedal jej: «Nech sa najprv nasýti deti; lebo nie je správne brať deťom chlieb a hádzať ho psom alebo pohanom. Ona mu však odpovedala: Pane, psi pod stolom jedia omrvinky detí“ (Marek 7,24-30). Ježiš bol ňou ohromený a splnil jej prosbu.

Podľa Písma mala byť žena pristihnutá pri cudzoložstve usmrtená ukameňovaním, čo boli skutočné kamene odmietnutia. Ježiš zasiahol, aby zachránil ich životy (Ján 8,311).

Malé deti, ktoré boli v blízkosti Ježiša, boli najskôr zahnané tvrdými slovami učeníkov: «Potom k nemu priniesli deti, aby na ne mohol klásť ruky a modliť sa. Ale učeníci ich karhali. Ale Ježiš povedal: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo také je kráľovstvo nebeské. A položil na nich ruky a odišiel odtiaľ“ (Matúš 19,13-15). Ježiš objal deti a pokarhal dospelých.

Prijaté milencom

Vzor je jasný. Pre tých, ktorých svet zavrhol, Ježiš zasiahne, aby im pomohol a uzdravil ich. Pavol to vyjadruje výstižne: „Lebo v ňom si nás vyvolil pred založením sveta, aby sme boli pred ním svätí a bezúhonní v láske; predurčil nás, aby sme boli jeho deťmi skrze Ježiša Krista podľa dobrej vôle jeho vôle, na chválu svojej slávnej milosti, ktorou nás obdaril v milovanom“ (Efezanom). 1,46).

Milovaný je milovaný Boží Syn, Ježiš Kristus. Odníma nám kamene odmietnutia a mení ich na drahokamy milosti. Boh nás vidí ako svoje vlastné milované deti, vzaté do milovaného Syna Ježiša. Ježiš nás chce vtiahnuť do Otcovej lásky skrze Ducha: „To je večný život, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista“ (Ján 17,3).

šíriť milosť

Boh chce, aby sme ľuďom, ktorých stretávame, ukázali lásku, milosť a prijatie, počnúc našimi deťmi a rodinou, rovnako ako Boh prijíma nás. Jeho milosť je nekonečná a bezpodmienečná. Nemusíme sa báť, drahokamov milosti bude vždy na rozdávanie viac. Teraz vieme, čo znamená byť prijatý Ježišom, žiť z milosti a šíriť ju.

Autor: Tammy Tkach