Vyhlásenie o ochrane súkromia

Worldwide Church of God (WKG Switzerland) berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov. Používaním webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním, spracovaním a používaním údajov, ako je popísané nižšie. Náš web je prevádzkovaný vo švajčiarskom dátovom centre.

Naše webové stránky je možné spravidla používať bez poskytnutia osobných údajov. Výnimkou sú oblasti a služby, ktoré prirodzene vyžadujú osobné údaje (napr. Objednávky). Takéto osobné údaje budú použité a uložené len na účely, ktoré určí prevádzkovateľ alebo vyplývajú z obsahu webových stránok a nebudú bez vášho výslovného súhlasu postúpené tretím stranám.

Podotýkame, že prenos dát cez internet (napr komunikácia prostredníctvom e-mailu) môžu mať bezpečnostné medzery. Kompletná ochrana dát proti neoprávnenému prístupu tretích strán je nemožné.

cookies

Táto webová stránka používa tzv. Cookies. Tieto slúžia na to, aby bola naša ponuka príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a uložené v prehliadači.

Väčšina súborov cookie, ktoré používame, je platná niekoľko rokov a zostávajú uložené v prístroji, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám umožňujú napríklad rozpoznať nastavenia, ktoré ste vykonali, a tým zvýšiť užívateľskú prívetivosť.

Prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a povolili iba súbory cookie v jednotlivých prípadoch, vylúčili prijímanie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne a aktivovali automatické mazanie súborov cookie pri zatvorení prehliadača. Ak sú cookies deaktivované, funkčnosť tejto webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ tejto webovej stránky automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných serverových protokolových súborov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odosiela. Sú to tieto:

 • IP adresa
 • Dátum / čas
 • nazýva sa stránka
 • Stavový kód
 • User-Agent
 • odkazujúceho

 Tieto údaje sa automaticky odstránia z webového servera po jednom týždni. Vyhradzujeme si právo skontrolovať tieto údaje spätne, ak zistíme konkrétne náznaky nezákonného použitia.

Zásady ochrany osobných údajov pre kontaktný formulár

Ak ste nám poslať prostredníctvom kontaktného formulára žiada o informácie z dopytového formulára vrátane zadania, kde sú kontaktné údaje uchovávané pre spracovanie žiadosti a v prípade nadväzujúcich otázok s nami. Tieto údaje nebudú zverejnené bez vášho súhlasu ďalej.

Matomo (analýza rozsahu)

V rámci programu Matomo sa zhromažďujú a ukladajú tieto údaje:

 • IP adresa požadujúceho počítača (anonymizovaná pred uložením)
 • Dátum a čas prístupu
 • webová stránka, z ktorej bol prístup vytvorený (URL sprostredkovateľa)
 • názov a URL získaného súboru
 • použitý prehliadač (typ, verzia a jazyk),
 • operačný systém počítača
 • Krajina pôvodu
 • Počet návštev

 Matomo používa cookies, ktoré sú uložené na počítačoch používateľov a ktoré umožňujú analýzu, ako používatelia používajú naše online ponuky. V tomto prípade je možné vytvoriť pseudonymné užívateľské profily spracovaných dát. Súbory cookie majú dobu uchovávania jeden týždeň. Informácie vygenerované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky budú uložené iba na našom serveri a nebudú poskytnuté tretím stranám.

Užívatelia môžu namietať proti zhromažďovaniu anonymizovaných údajov programom Matomo kedykoľvek s budúcim účinkom.

Webové písma Google

Táto webová lokalita využíva tzv. Webové písma poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie písma. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písma.

Ak to chcete urobiť, prehliadač, ktorý používate, sa musí pripojiť k serverom spoločnosti Google. V dôsledku toho sa spoločnosť Google dozvie, že naša webová lokalita bola prístupná prostredníctvom vašej IP adresy. Použitie webových písiem Google je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich služieb online. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 odsek 1 lit. f DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, váš počítač použije predvolené písmo.

Ďalšie informácie o webových píshoch Google nájdete v téme https://developers.google.com/fonts/faq a v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy

šifrovanie SSL

Táto stránka používa šifrovanie SSL z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, napríklad v prípade otázok, ktoré ste nám zaslali ako prevádzkovatelia stránok. Šifrované spojenie môžete rozoznať podľa skutočnosti, že sa riadok adresy prehliadača zmení z «http: //» na «https: //» a podľa zámku v riadku prehliadača. Ak je aktivované šifrovanie SSL, údaje, ktoré nám prenášate, nemôžu čítať tretie strany.

Používanie vyhľadávania na webe Google

Naše webové stránky používajú „funkcie vyhľadávania webových stránok Google“. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Hľadané výrazy sa odosielajú prostredníctvom formulára do databázy, aby bolo možné odoslať možné výsledky. Na stránke však nie sú zaznamenané žiadne štatistiky vyhľadávania (kto čo kedy hľadal).

browser plugin

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Radi by sme však upozornili, že v tomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť spoločnosti Google zhromažďovať údaje generované súborom cookie a súvisiace s vašim používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP) a spracovávať tieto údaje spoločnosťou Google stiahnutím doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom, a inštaláciou : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Integrácia služieb a obsahu tretích strán

V rámci našej online ponuky používame ponuky obsahu alebo služieb od poskytovateľov tretích strán na základe našich oprávnených záujmov (t. J. Záujmu o analýzu, optimalizáciu a ekonomické fungovanie našej online ponuky v zmysle článku 6 ods. 1 písm.). Integrujte služby, ako napr. ako videá alebo písma (ďalej jednotne ďalej len „obsah“). To vždy predpokladá, že poskytovatelia tretích strán tohto obsahu budú vnímať IP adresu používateľa, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do svojho prehliadača. Na zobrazenie tohto obsahu je preto potrebná IP adresa. Snažíme sa používať iba obsah, ktorého príslušní poskytovatelia používajú na dodanie obsahu iba IP adresu. Poskytovatelia tretích strán môžu tiež používať takzvané pixelové značky (neviditeľná grafika, tiež známa ako „webové majáky“) na štatistické alebo marketingové účely. «Pixelové značky» možno použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť stránok na týchto webových stránkach. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie v zariadení používateľa a okrem iného môžu obsahovať technické informácie o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúce webové stránky, čas návštevy a ďalšie informácie o používaní našej online ponuky a je tiež možné ich prepojiť. k takýmto informáciám z iných zdrojov.

Bezpečnostné opatrenia

V súlade s článkom 32 GDPR, s prihliadnutím na súčasný stav techniky, náklady na implementáciu a druh, rozsah, okolnosti a účely spracovania, ako aj rozdielnu pravdepodobnosť výskytu a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzické osoby, robíme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zaistili úroveň ochrany primeranú riziku; Opatrenia zahrnujú najmä zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov kontrolou fyzického prístupu k údajom, ako aj prístupu, vstupu, prenosu, zabezpečenia dostupnosti a ich oddelenia. Okrem toho sme stanovili postupy, ktoré zaručujú výkon práv dotknutej osoby, vymazanie údajov a reakciu na hrozby údajov. Ďalej berieme do úvahy ochranu osobných údajov už pri vývoji alebo výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany údajov prostredníctvom návrhu technológie a predvolených nastavení priaznivých pre ochranu údajov (článok 25 GDPR).

Zmeny v pravidlách ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto Pravidlá ochrany osobných údajov z času na čas zmeniť, aby boli v súlade so súčasnými právnymi požiadavkami alebo implementovať akékoľvek zmeny našich služieb v Pravidlách ochrany osobných údajov, ako napríklad: Napríklad pri zavádzaní nových služieb. Vaša nová návšteva bude podliehať novej politike ochrany osobných údajov.

viac informácií

Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Preto by sme Vám radi poskytli odpoveď kedykoľvek. Ak máte akékoľvek otázky, ktoré by tieto Zásady ochrany osobných údajov nemohli odpovedať, alebo ak chcete viac podrobných informácií, kontaktujte nás kedykoľvek.

Zdroj: Časti tohto vyhlásenia o ochrane údajov pochádzajú e-recht24.de 


Celosvetová Božia cirkev
8000 Zürich
Švajčiarsko

 

e-mail:    info@wkg-ch.org
Internet: www.wkg-ch.org