Nové tvory

750 nových stvoreníKeď som na jar sadil cibuľky kvetov, bol som trochu skeptický. Semená, cibuľky, vajíčka a húsenice podnecujú veľa fantázie. Zaujímalo by ma, ako tie škaredé, hnedé, zdeformované cibuľky pestujú krásne kvety na etiketách obalov. No s trochou času, vody a slnečného svitu sa moja nevera zmenila na úžas, najmä keď zelené výhonky vystrčili hlavu zo zeme. Potom sa otvorili ružovo-biele kvety veľké 15 cm. To nebola falošná reklama! Aký veľký zázrak! Duchovno sa opäť zrkadlí vo fyzickom. Pozrime sa okolo seba. Pozrime sa do zrkadla. Ako sa môže telesný, sebecký, márnivý, chamtivý, modloslužobný ľud stať svätým a dokonalým? Ježiš povedal: „Preto musíte byť dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Matúš 5,48).

To si vyžaduje veľa fantázie, ktorú má Boh, našťastie pre nás, hojne: „Ale ako je svätý ten, ktorý vás povolal, tak aj vy buďte svätí v celom svojom správaní“ (1. Petr 1,15). Sme ako tie cibuľky alebo semená v zemi. Vyzeráš ako mŕtvy. Zdalo sa, že v nich nie je žiaden život. Predtým, ako sme sa stali kresťanmi, boli sme mŕtvi vo svojich hriechoch. Nemali sme život. Potom sa stalo niečo zázračné. Keď sme začali veriť v Ježiša, stali sme sa novými stvoreniami. Tá istá moc, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, vzkriesila z mŕtvych aj nás. Bol nám daný nový život: „Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením (nový život); staré sa pominulo, hľa, prišlo nové“ (2. Korinťanom 5,17).

Nie je to nový začiatok, sme znovuzrodení! Boh chce, aby sme boli súčasťou jeho rodiny; preto nás mocou Ducha Svätého pretvára na nové stvorenia. Tak ako sa tie cibuľky už nepodobajú tomu, čo som predtým zasadil, tak sa ani my veriaci už nepodobáme na človeka, ktorým sme kedysi boli. Nerozmýšľame tak, ako predtým, nesprávame sa tak, ako sme boli zvyknutí, a nesprávame sa rovnako k ostatným. Ďalší podstatný rozdiel: o Kristovi už neuvažujeme tak, ako sme o ňom zmýšľali: «Preto už nepoznáme nikoho podľa tela; a hoci sme Krista poznali podľa tela, už ho tak nepoznáme“ (2. Korinťanom 5,16).

Dostali sme nový pohľad na Ježiša. Už ho nevidíme z pozemskej, neveriacej perspektívy. Bol to nielen dobrý človek, ktorý žil správne, a skvelý učiteľ. Ježiš už nie je historickou postavou, ktorá žila pred viac ako 2000 rokmi. Ježiš je Pán a Vykupiteľ a Spasiteľ, Syn živého Boha. On je ten, kto za teba zomrel. On je ten, ktorý dal svoj život, aby ti dal život – svoj život. Urobil ťa novým.

Tammy Tkach