Priniesol mier

"Ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista." Rimanom 5:1

V skeči komediálnej skupiny Monty Python sedí židovská skupina zelótov (zelótov) v tmavej miestnosti a uvažuje o zvrhnutí Ríma. Jeden aktivista hovorí: „Zobrali všetko, čo sme mali, a nielen nám, ale aj našim otcom a predkom. A čo nám kedy dali na oplátku?“ Reakcie ostatných boli: „Akvadukt, kanalizácia, cesty, medicína, vzdelanie, zdravotníctvo, víno, verejné kúpele, v noci je bezpečné chodiť po uliciach, vedia ako udržiavať poriadok."

Trochu nahnevaný odpoveďami aktivista povedal: "To je v poriadku...okrem lepšej hygieny a lepšej medicíny a vzdelávania a umelého zavlažovania a verejnej zdravotnej starostlivosti...čo pre nás Rimania urobili?" Jediná odpoveď bola: " Priniesli mier!"

Tento príbeh ma priviedol k zamysleniu nad otázkou, ktorú si niektorí ľudia kladú: „Čo pre nás kedy urobil Ježiš Kristus?“ Ako by ste na túto otázku odpovedali? Tak ako sme dokázali vymenovať mnohé veci, ktoré urobili Rimania, nepochybne by sme mohli vymenovať aj mnohé z vecí, ktoré pre nás urobil Ježiš. Základná odpoveď by však bola asi rovnaká ako tá na konci scénky – priniesol pokoj. Anjeli to oznámili pri jeho narodení: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj medzi ľuďmi dobrej vôle!“ Lukáš 2,14
 
Je ľahké čítať tento verš a pomyslieť si: „Musíš žartovať! Mier? Od Ježišovho narodenia nie je na zemi mier.“ Nehovoríme však o ukončení ozbrojených konfliktov či zastavení vojen, ale o pokoji s Bohom, ktorý nám chce Ježiš ponúknuť svojou obetou. Biblia hovorí v Kolosanom 1,21-22 "A vy, ktorí ste boli kedysi odcudzení a nepriatelia vo svojej mysli v zlých skutkoch, ale teraz sa zmieril v tele svojho tela cez smrť, aby vás postavil pred seba svätých, bezúhonných a bezúhonných."

Dobrou správou je, že Ježiš už urobil všetko, čo potrebujeme pre pokoj s Bohom prostredníctvom svojho narodenia, smrti, vzkriesenia a vystúpenia do neba. Všetko, čo musíme urobiť, je podriadiť sa Mu a prijať Jeho ponuku vierou. "Preto sa teraz môžeme radovať z nášho úžasného nového vzťahu s Bohom, keď sme prijali zmierenie s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista." Rimanom 5:11

modlitba

Otče, ďakujem ti, že už nie sme tvojimi nepriateľmi, ale ty si nás zmieril s tebou skrze Pána Ježiša Krista a my sme tvojimi priateľmi. Pomôžte nám oceniť túto obeť, ktorá nám priniesla mier. amen

Barry Robinson


pdfPriniesol mier