Stále ťa Boh miluje?

194 stále miluje svojho bohaViete, že mnohí kresťania žijú každý deň a nie sú si istí, či ich Boh stále miluje? Obávajú sa, že Boh ich môže odmietnuť a ešte horšie, že ich už odmietol. Možno ste rovnaký strach. Prečo si myslíte, že kresťania sú tak znepokojení?

Odpoveďou je jednoducho to, že sú k sebe úprimní. Vedia, že sú hriešni. Sú si bolestne vedomí svojich neúspechov, svojich chýb, svojich priestupkov - ich hriechov. Boli učení, že Božia láska a dokonca spása závisí od toho, ako dobre poslúchajú Boha.

A tak stále hovoria Bohu, že je to ľúto a prosia o odpustenie v nádeji, že im Boh odpustí a neotáča sa chrbtom, keď nejakým spôsobom vytvárajú hlboký vnútorný pocit starosti.

Pripomína mi to Hamleta, hru od Shakespeara. V tomto príbehu sa princ Hamlet dozvedel, že jeho strýko Claudius zabil Hamletovho otca a oženil sa s jeho matkou, aby si uzurpoval trón. Hamlet teda tajne plánuje zabiť svojho strýka/nevlastného otca v rámci pomsty. Ideálna príležitosť sa naskytne, ale kráľ sa modlí, a tak Hamlet zápletku odloží. „Ak ho zabijem pri jeho spovedi, pôjde do neba,“ uzatvára Hamlet. „Ak počkám a zabijem ho potom, čo opäť zhrešil, ale kým sa neprizná, potom pôjde do pekla.“ Hamletove predstavy o Bohu a ľudskom hriechu zdieľajú mnohí ľudia.

Keď prišli k viere, bolo im povedané, že ak a kým nečinia pokánie a neveria, budú úplne oddelení od Boha a krv Kristova by pre nich nemohla pracovať a nemohla by pracovať. Veriť v túto chybu ich priviedlo k inému mylnému názoru: zakaždým, keď sa vrátia do hriechu, Boh ich pripraví o ich milosť a Kristova krv ich už nebude pokrývať. Preto, keď sú ľudia úprimní o svojej hriešnosti, pýtajú sa sami seba počas svojho kresťanského života, či ich Boh odmietol. Nič z toho nie je dobrá správa. Ale evanjelium je dobrá správa.

Evanjelium nám nehovorí, že sme oddelení od Boha a že existuje niečo, čo musíme urobiť, aby nám Boh udelil svoju milosť. Evanjelium nám hovorí, že Boh Otec v Kristovi prinesie všetko, vrátane vás a mňa, vrátane všetkých ľudí (Kolosanom 1,19-20) sa zmieril.

Neexistuje žiadna bariéra, žiadne oddelenie medzi človekom a Bohom, pretože Ježiš ich zbúral a pretože vo svojej vlastnej bytosti vtiahol ľudstvo do Otcovej lásky (1. 2,1; Ján 12,32). Jediná bariéra je imaginárna (Kolosanom 1,21), ktoré sme si my ľudia vytvorili vlastným sebectvom, strachom a nezávislosťou.
Evanjelium nie je o tom, že robí alebo verí niečomu, čo spôsobuje, že Boh mení náš stav z nemilovaného na milovaného.

Božia láska nezávisí od ničoho, čo robíme alebo nerobíme. Evanjelium je deklaráciou toho, čo už je pravda – deklaráciou neústupnej lásky Otca k celému ľudstvu, zjavenej v Ježišovi Kristovi skrze Ducha Svätého. Boh ťa miloval skôr, ako si kedy činil pokánie alebo čomukoľvek uveril, a nič, čo ty alebo ktokoľvek iný urobí, to nezmení (Rimanom 5,8; 8,3139).

Evanjelium je o vzťahu, vzťahu s Bohom, ktorý sa pre nás stal skutočnosťou skrze Božie vlastné konanie v Kristovi. Nejde o súbor požiadaviek, ani o samotné intelektuálne prijatie série náboženských alebo biblických faktov. Ježiš Kristus stál nielen pri nás na súdnom mieste Božom; nakreslil nás do seba a urobil nás s ním a v ňom skrze Ducha Svätého k Božím vlastným milovaným deťom.

Niet nikoho iného ako Ježiša, nášho Vykupiteľa, ktorý vzal na seba všetky naše hriechy, ktorý aj v nás pôsobí skrze Ducha Svätého, aby sme „chceli a činili podľa jeho vôle“ (Filipanom 4,13; Efezanom 2,8-10). Môžeme sa z celého srdca odovzdať, aby sme Ho nasledovali, s vedomím, že ak zlyháme, už nám odpustil.

Myslite na to! Boh nie je „božstvo, ktoré nás pozoruje ďaleko, tam vonku v nebi“, ale Otec, Syn a Duch Svätý, v ktorom vy a všetci ostatní žijete, pohybujete sa a existujete (Skutky 1 Kor7,28). Tak veľmi ťa miluje, bez ohľadu na to, kto si alebo čo si urobil, že v Kristovi, Božom Synovi, ktorý prišiel do ľudského tela – a skrze Ducha Svätého, prichádza do nášho tela – tvoje odcudzenie, tvoje obavy odstráni tvoje hriechy a uzdraví ťa svojou spasiteľnou milosťou. Odstránil každú bariéru medzi vami a ním.

V Kristovi sa zbavujete všetkého, čo vám nikdy nebránilo v tom, aby ste priamo zažili radosť a pokoj, ktorý pochádza z života v intímnom spoločenstve, priateľstve a dokonalom milujúcom otcovstve. Aké nádherné posolstvo nám Boh dal, aby sme sa s nimi podelili!

Joseph Tkach