Zákon a milosť

184 zákon a milosť

Pred pár týždňami som pri počúvaní piesne Billyho Joela „State of Mind New York“ pri listovaní v mojich online správach narazila na nasledujúci článok. Vysvetľuje, že štát New York nedávno schválil zákon zakazujúci tetovanie a piercing domácich miláčikov. Pobavilo ma, keď som sa dozvedel, že takýto zákon je potrebný. Zdá sa, že táto prax sa stáva trendom. Pochybujem, že si mnohí Newyorčania všimli schválenie tohto zákona, pretože to bol len jeden z mnohých, ktoré boli v štáte nedávno prijaté. Vlády na všetkých úrovniach zo svojej podstaty dodržiavajú zákony. Nepochybne si osvojujú mnohé nové, čo robiť a čo nie. Väčšinou sa snažia urobiť svet lepším miestom. Zákony sú niekedy jednoducho potrebné, pretože ľuďom chýba zdravý rozum. Spravodajský kanál CNN informoval, že v roku 201440.000 vstúpilo v USA do platnosti nových zákonov.

Prečo toľko zákonov?

Predovšetkým preto, že sa my ľudia so svojou tendenciou k hriechu snažíme nájsť medzery v existujúcich predpisoch. V dôsledku toho sú potrebné ďalšie a ďalšie zákony. Len málo by bolo potrebných, keby zákony dokázali urobiť ľudí dokonalými. Ale nie je to tak. Účelom zákona je držať na uzde nedokonalých ľudí a podporovať spoločenský poriadok a harmóniu. Pavol vo svojom liste cirkvi v Ríme napísal list Rimanom 8,3 o hraniciach zákona, ktorý Boh dal Izraelu prostredníctvom Mojžiša, nasledujúce (Rim 8,3 GN). „Zákon nám ľuďom nemohol priniesť život, pretože nefungoval proti našej sebeckej povahe. Preto Boh poslal svojho Syna v telesnej podobe nás sebeckých, hriešnych ľudí a spôsobil, že zomrel ako obeta za vinu za hriech. A tak postavil hriech pred súd presne tam, kde mal svoju moc: v ľudskej prirodzenosti.

Tým, že izraelskí náboženskí vodcovia nepochopili obmedzenia zákona, pridali do Mojžišovho zákona ďalšie ustanovenia a dodatky. Bol tiež bod, kedy bolo takmer nemožné sledovať tieto zákony, nieto ich dodržiavať. Bez ohľadu na to, koľko zákonov bolo vytvorených, dokonalosť nikdy nebola (a nikdy nebude) dosiahnutá dodržiavaním zákona. A presne o to išlo Paulovi. Boh nedal zákon, aby urobil svoj ľud dokonalým (spravodlivým a svätým). Iba Boh robí ľudí dokonalými, spravodlivými a svätými – prostredníctvom milosti. V protiklade zákona a milosti ma niektorí obviňujú, že nenávidím Boží zákon a propagujem antinomizmus. (Antinomizmus je presvedčenie, že milosť je vykúpená z povinnosti dodržiavať morálne zákony). Ale nič nie je ďalej od pravdy. Rovnako ako každý iný by som si želal, aby ľudia lepšie dodržiavali zákony. Kto by chcel, aby existovalo bezprávie? Ale ako nám Pavol pripomína, je dôležité pochopiť, čo zákon môže a čo nemôže.Vo svojom milosrdenstve dal Boh Izraelu zákon, vrátane Desatora, aby ich viedol na lepšiu cestu. Preto Pavol povedal v Rimanom 7,12 (preklad NOVÉHO ŽIVOTA): „Ale samotný zákon je svätý a prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré.“ Zákon je však zo svojej podstaty obmedzený. Nemôže priniesť spásu, ani nikoho oslobodiť od viny a odsúdenia. Zákon nás nemôže ospravedlniť ani uzmieriť, tým menej nás posvätiť a osláviť.

Len Božia milosť to môže urobiť skrze Ježišovo dielo zmierenia a Ducha Svätého v nás. Presne ako Pavol v Galaťanom 2,21 [GN] napísal: „Neodmietam milosť Božiu. Ak by sme mohli stáť pred Bohom a dodržiavať zákon, potom by Kristus zomrel márne."

V tomto ohľade Karl Barth kázal väzňom vo väzení vo Švajčiarsku:
„Počujme teda, čo hovorí Biblia a čo sme my ako kresťania povolaní spoločne počuť: Milosťou ste boli vykúpení! To si nemôže povedať žiaden muž. Ani to nemôže povedať nikomu inému. Toto môže povedať každému z nás len Boh. Na to, aby toto vyhlásenie bolo pravdivé, je potrebný Ježiš Kristus. Na to, aby ich sprostredkovali, sú potrební apoštoli. A na to, aby sme to šírili medzi nami, je potrebné, aby sme sa tu stretli ako kresťania. Je to preto úprimná správa a veľmi špeciálna správa, najvzrušujúcejšia správa zo všetkých a zároveň najužitočnejšia – skutočne jediná užitočná.“

Pri vypočutí dobrej správy, evanjelia, sa niektorí ľudia obávajú, že Božia milosť nefunguje. Právnici sa obzvlášť obávajú, že ľudia sa obracajú na bezprávie. Nemôžete pochopiť pravdu, ktorú zjavil Ježiš, že náš život je vzťah k Bohu. Svojou pozíciou ako Stvoriteľ a Vykupiteľ nie je v žiadnom prípade spochybnený.

Našou úlohou je žiť a zdieľať dobré posolstvo, ohlasovať Božiu lásku a byť príkladom vďačnosti za Božie sebazjavenie a zásah do nášho života. Karl Barth v „Kirchlicher Dogmatik“ napísal, že táto poslušnosť Bohu začína vo forme vďačnosti: „Milosť vyvoláva vďačnosť, tak ako zvuk vyvoláva ozvenu.“ Vďačnosť nasleduje milosť ako hrom po blesku.

Barth ďalej komentoval:
„Keď Boh miluje, odhaľuje svoje najvnútornejšie bytie v tom, že miluje, a preto hľadá a vytvára spoločenstvo. Toto bytie a konanie je božské a líši sa od všetkých ostatných typov lásky v tom, že láska je Božia milosť. Milosť je osobitou prirodzenosťou Boha, pokiaľ hľadá a vytvára spoločenstvo prostredníctvom svojej vlastnej slobodnej lásky a priazne, bez predpokladu akejkoľvek zásluhy alebo nároku milovaného, ​​ani jej nebráni žiadna nehodnosť alebo odpor, ale naopak, všetci nehodnosť a prekonať všetok odpor. Podľa tohto rozlišovacieho znaku spoznávame božstvo Božej lásky.“

Môžem si predstaviť, že vaša skúsenosť sa nelíši od mojej, pokiaľ ide o právo a milosť. Rovnako ako vy by som radšej mal vzťah, ktorý pramení z lásky, než s niekým, kto sa zaväzuje k zákonu. Kvôli Božej láske a milosti voči nám tiež chceme milovať a potešiť Ho. Samozrejme, môžem sa ho pokúsiť poslúchnuť z povinnosti, ale radšej by som ako vyjadrenie skutočného milostného vzťahu slúžil spolu s ním.

Thinking about living by grace mi pripomína ďalšiu skladbu Billyho Joela Keeping the Faith. Aj keď teologicky nepresná pieseň prináša dôležité posolstvo: „Ak spomienka zostane, áno, potom si vieru zachovávam. Áno, áno, áno, áno udržať si vieru Áno, zachovávam vieru. Áno."   

Joseph Tkach