Rozširujúci sa vesmír

730 rozpínajúci sa vesmírKeď Albert Einstein v roku 1916 zverejnil svoju všeobecnú teóriu relativity, navždy zmenil svet vedy. Jeden z najprelomovejších objavov, ktoré sformuloval, sa týka pokračujúceho rozpínania vesmíru. Táto úžasná skutočnosť nám pripomína nielen to, aký je vesmír rozsiahly, ale aj to, čo povedal žalmista: „Pán je milosrdný a milostivý, trpezlivý a hojný v dobrote. Nie vždy sa bude hádať a nezostane navždy nahnevaný. Nenaložil s nami podľa našich hriechov a neodplatil nám podľa našich neprávostí. Lebo ako vysoko sú nebesia nad zemou, také je jeho milosrdenstvo nad tými, čo sa ho boja; nakoľko je východ od západu, vzdialil od nás naše prestúpenia“ (Žalm 10).3,8-11 mäsiarska biblia).

Áno, tak neuveriteľne skutočná je Božia milosť vďaka obeti Jeho jediného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Formulácia žalmistu: „Ako ďaleko je východ od západu“ zámerne exploduje našu predstavivosť v takej veľkosti, ktorá dokonca presahuje vnímateľný vesmír. Teleskop Jamesa Webba prináša prvé snímky. NASA predstavila doteraz najostrejší a najhlbší infračervený obraz vesmíru, čím otvorila nové pohľady na históriu nášho vesmíru.

V dôsledku toho si nikto nevie predstaviť rozsah našej spásy v Kristovi, najmä ak sa zamyslíte nad tým, čo všetko to obnáša. Naše hriechy nás oddeľujú od Boha. Ale Kristova smrť na kríži všetko zmenila. Priepasť medzi Bohom a nami je uzavretá. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. Sme pozvaní do Jeho spoločenstva ako rodiny, do dokonalého vzťahu s Trojjediným Bohom na celú večnosť. Posiela nám Ducha Svätého, aby nám pomohol priblížiť sa k Nemu a zveriť svoje životy do Jeho starostlivosti, aby sme sa stali podobnými Kristovi.

Keď sa nabudúce pozriete na nočnú oblohu, nezabudnite, že Božia milosť prekonáva všetky rozmery vesmíru a že aj tie najdlhšie vzdialenosti, ktoré poznáme, sú malé v porovnaní s rozsahom jeho lásky k nám.

Joseph Tkach