LIST ZAMESTNANCOV


Krízová vírusová kríza

583 pandémia koronavírusuBez ohľadu na to, aká je vaša situácia, bez ohľadu na to, aké bezútešné veci sa môžu zdať, náš milosrdný Boh zostáva verný a je naším vždy prítomným a milujúcim Spasiteľom. Ako napísal Pavol, nič nás nemôže odlúčiť od Boha ani izolovať od jeho lásky: ‚Čo nás teda môže odlúčiť od Krista a jeho lásky? Možno utrpenie a strach? Prenasledovanie? hlad? Chudoba? Nebezpečenstvo alebo násilná smrť? Naozaj sa s nami zaobchádza tak, ako je to opísané vo Svätom písme: Pretože patríme tebe, Pane, sme všade prenasledovaní a zabíjaní - sme zabíjaní ako ovce! Uprostred utrpenia však nad tým všetkým víťazíme skrze Krista, ktorý nás tak miloval. Pretože som si celkom istý: ani smrť, ani život, ani...

Prečítajte si viac ➜

Boh nás požehnal!

527 Boh nás požehnalTento list je mojím posledným mesačným listom ako zamestnanca GCI, keď tento mesiac odchádzam do dôchodku. Keď uvažujem o svojom pôsobení vo funkcii prezidenta našej náboženskej komunity, prichádza na myseľ veľa požehnaní, ktoré nám Boh udelil. Jedno z týchto požehnaní súvisí s naším menom – Grace Communion International. Myslím, že to krásne popisuje náš zásadný posun ako komunity. Z Božej milosti sme sa stali medzinárodným spoločenstvom založeným na milosti, ktoré má účasť na spoločenstve Otca, Syna a Ducha Svätého. Nikdy som nepochyboval o tom, že náš trojjediný Boh nás povedie v týchto a cez tieto...

Prečítajte si viac ➜

Naša skutočná hodnota

505 naša skutočná hodnota

Svojím životom, smrťou a zmŕtvychvstaním dal Ježiš ľudstvu hodnotu, ktorá ďaleko presahuje čokoľvek, čo by sme kedy dokázali vypracovať, zaslúžiť si alebo čo si len predstaviť. Apoštol Pavol to opísal takto: „Áno, stále to všetko považujem za škodlivé pre bujaré poznanie Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho mi bolo toto všetko ublížené a považujem to za špinu, aby som získal Krista." (Phil 3,8). Pavol vedel, že živý, hlboký vzťah s Bohom skrze Krista má nekonečnú – neoceniteľnú – hodnotu v porovnaní s čímkoľvek, čo by mohla ponúknuť prázdna studňa. K tomuto záveru dospel zvážením svojho vlastného duchovného dedičstva a...

Prečítajte si viac ➜

Prečo sú proroctvá?

Proroctvo 477Vždy sa nájde niekto, kto tvrdí, že je prorok alebo kto verí, že dokáže vypočítať dátum Ježišovho návratu. Nedávno som videl správu o rabínovi, o ktorom sa hovorilo, že dokáže spojiť Nostradamove proroctvá s Tórou. Iná osoba predpovedala, že Ježiš sa vráti na Letnice 2019 sa uskutoční. Mnohí milovníci proroctiev sa snažia nadviazať spojenie medzi najnovšími správami a biblickými proroctvami. Kark Barth nabádal ľudí, aby zostali pevne zakotvení v Písme, keď sa snažil lepšie pochopiť neustále sa meniaci moderný svet.

Účel biblického písma

Ježiš učil, že účelom Písma je...

Prečítajte si viac ➜

Zámery alebo modlitba

423 prikázania alebo modlitbaOpäť sa začal nový rok. Veľa ľudí urobilo dobré úmysly pre nový rok. Často je to o osobnom zdraví - najmä po mnohých jedlách a nápojoch počas prázdnin. Ľudia na celom svete sú odhodlaní robiť viac športu, jesť menej sladkostí a vo všeobecnosti chcú robiť oveľa lepšie. Aj keď na takýchto rozhodnutiach nie je nič zlého, my kresťania v tomto prístupe niečo chýba.

Všetky tieto predsavzatia majú niečo spoločné s našou ľudskou vôľou, takže často nedôjde k ničomu. V skutočnosti odborníci sledovali úspešnosť novoročných predsavzatí. Výsledky nie sú povzbudivé: 80 % z nich zlyhá pred druhým…

Prečítajte si viac ➜

Panenské narodenie Ježiša

422 Panenské narodenie JežišaJežiš, večne žijúci Boží Syn, sa stal človekom. Bez toho, aby sa to nestalo, nemôže existovať skutočné kresťanstvo. Apoštol Ján to vyjadril takto: Podľa toho by ste mali spoznať Ducha Božieho: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel do tela, je z Boha; a každý duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. A to je duch Antikrista, o ktorom ste počuli, že prichádza, a už je na svete (1. John 4,23).

Narodenie Ježiša z panny vyhlasuje, že Boží Syn sa stal plne človekom a zostal tým, čím bol – večným Božím Synom. Skutočnosť, že Ježišova matka Mária bola panna, bol znakom toho, že neprešla...

Prečítajte si viac ➜

Sláva Božieho odpustenia

413 slávu Božieho odpustenia

Hoci Božie nádherné odpustenie je jedným z mojich najobľúbenejších predmetov, musím priznať, že je ťažké dokonca pochopiť, aké je to skutočné. Boh ju od začiatku plánoval ako svoj veľkorysý dar, nákladný akt odpustenia a zmierenia prostredníctvom svojho Syna, ktorý vyvrcholil svojou smrťou na kríži. Nielenže sme takto oslobodení, sme obnovení - "v melódii" s naším milujúcim trojjediným Bohom.

TF Torrance to vo svojej knihe Atonement: The Person and Work of Christ vyjadril takto: „Stále si musíme prikladať ruky k ústam, pretože nemôžeme nájsť slová, slová nekonečne svätých...

Prečítajte si viac ➜

Použite dar času

využiť dar našej doby20. septembra Židia oslavovali Nový rok, sviatok viacerých významov. Oslavuje začiatok ročného cyklu, pripomína stvorenie Adama a Evy a pripomína aj stvorenie vesmíru, ktorého súčasťou je aj počiatok času. Pri čítaní témy času som si spomenul, že aj čas má viacero významov. Jedným z nich je, že čas je majetok, ktorý zdieľajú miliardári aj žobráci. Všetci máme 86.400 sekúnd denne. Ale keďže si ho nevieme uložiť (nemôžete presiahnuť ani stiahnuť čas), vyvstáva otázka: "Ako využijeme čas, ktorý máme k dispozícii?"

Hodnota času

Paul poznal hodnotu času a...

Prečítajte si viac ➜

Boh miluje všetkých ľudí

398 Boh miluje všetkých ľudíFriedrich Nietzsche (1844-1900) sa stal známym ako „úplný ateista“ pre svoju hanlivú kritiku kresťanskej viery. Tvrdil, že kresťanské písmo, najmä pre svoj dôraz na lásku, je vedľajším produktom dekadencie, korupcie a pomsty. Namiesto toho, aby považoval existenciu Boha za čo i len vzdialene možnú, svojim známym výrokom „Boh je mŕtvy“ vyhlásil, že veľká myšlienka Boha zomrela. Mal v úmysle nahradiť tradičnú kresťanskú vieru (ktorú nazýval starou mŕtvou vierou) niečím radikálne novým. So správou o správe, že „starý boh je mŕtvy“, tvrdil, filozofi a voľnomyšlienkari...

Prečítajte si viac ➜

zázraky uzdravenia

397 vyliečiť zázrakV našej kultúre sa slovo zázrak často používa celkom ľahko. Ak napríklad v predĺžení futbalového zápasu sa tímu stále podarí strieľať víťazný gól s odrazeným 20-metrom, potom niektorí televízni komentátori môžu hovoriť o zázraku. V cirkusovom predstavení režisér oznamuje štvornásobný zázračný výkon umelca. Je veľmi nepravdepodobné, že sa jedná o zázraky, ale o veľkolepú zábavu.

Zázrak je nadprirodzená udalosť, ktorá je mimo prirodzených schopností prírody, hoci CS Lewis vo svojej knihe Zázraky poukazuje na to, že „zázraky... neporušujú zákony prírody. "Ak Boh...

Prečítajte si viac ➜

Čo si myslíte o svojom vedomí?

Čo si myslíte o svojom vedomíMedzi filozofmi a teológmi sa nazýva problém mysle a tela (tiež nazývaný problém mysle a tela). Nie je to o probléme jemnej motorickej koordinácie (ako prehĺtanie z pohára bez toho, aby ste niečo rozlievali alebo chýba hra s kockami). Otázkou je, či sú naše telá fyzické a naše myšlienky sú duchovné; alebo inými slovami, či sú ľudia čisto fyzickí alebo kombinácia fyzického a duchovného.

Hoci Biblia nerieši priamo problém mysle a tela, obsahuje jasné odkazy na nefyzickú stránku ľudskej existencie a rozlišuje (v terminológii Nového zákona) medzi telom (telo, telo) a dušou...

Prečítajte si viac ➜

Platí aj Mojžišov zákon pre kresťanov?

385 je tiež zákon Mojžiša pre kresťanovKeď sme s Tammy čakali vo vestibule letiska, aby sme nastúpili na náš bezprostredný let domov, všimol som si mladého muža, ktorý sedel o dve sedadlá nižšie a opakovane na mňa hľadel. Po niekoľkých minútach sa ma spýtal: „Prepáčte, ste pán Joseph Tkach?“ S potešením sa so mnou porozprával a povedal mi, že bol nedávno vylúčený zo sabatárskeho zboru. Náš rozhovor sa čoskoro zvrtol k Božiemu zákonu – môj výrok sa mu zdal veľmi zaujímavý, že kresťania pochopili, že Boh dal zákon Izraelitom, aj keď ho nedokázali dokonale dodržiavať. Hovorili sme o tom, ako mal Izrael skutočne „turbulentnú“ minulosť, v ktorej...

Prečítajte si viac ➜

Čo hovorí Ježiš o Duchu Svätom

383, čo Ježiš hovorí o svätom duchu

Občas hovorím s veriacimi, ktorým je ťažké pochopiť, prečo je Duch Svätý, rovnako ako Otec a Syn, Boh - jedna z troch osôb Trojice. Zvyčajne používam príklady z Písma, aby som ukázal vlastnosti a činy, ktoré identifikujú Otca a Syna ako osoby, a že Duch Svätý je opísaný rovnakým spôsobom ako človek. Potom pomenujem mnoho titulov, ktoré sa používali na označenie Ducha Svätého v Biblii. A nakoniec, budem hovoriť o tom, čo Ježiš učil o Duchu Svätom. V tomto liste sa zameriam na jeho učenia.

V Jánovom evanjeliu Ježiš hovorí o Duchu Svätom tromi spôsobmi: Svätý...

Prečítajte si viac ➜

Odpustenie: životne dôležitý kľúč

376 odpustenie životne dôležitým kľúčomV úmysle ponúknuť jej len to najlepšie, zobral som Tammy (moju manželku) na obed do Burger King (Your Choice), potom do Dairy Queen na dezert (Niečo iné). Možno si myslíte, že by som sa mal hanbiť za nóbl používanie firemných sloganov, ale ako hovorí príslovie McDonalds: "Milujem to." Teraz ťa musím požiadať o odpustenie (a najmä Tammy!) a odložiť ten hlúpy vtip. Odpustenie je kľúčom k budovaniu a upevňovaniu vzťahov, ktoré sú trvalé a oživujúce. Platí to pre vzťahy medzi vedúcimi a zamestnancami, manželmi a manželkami a rodičmi a deťmi – ľudské vzťahy každého druhu.

Odpustenie je tiež...

Prečítajte si viac ➜

Od služby k ďalšiemu

371 od ďalšieho servisuKniha Nehemiáš, jedna zo 66 kníh v Biblii, je pravdepodobne jednou z najmenej všímaných. Neobsahuje žiadne úprimné modlitby a piesne ako Žaltár, žiadne veľkolepé rozprávanie o stvorení ako Kniha Genezis (1. Mojžiš) a tiež žiadny Ježišov životopis alebo Pavlova teológia. Avšak ako inšpirované Božie slovo je pre nás rovnako dôležité. Pri listovaní v Starom zákone je ľahké ho prehliadnuť, no z tejto knihy sa môžeme veľa naučiť – najmä o skutočnej súdržnosti a príkladnom živote.

Kniha Nehemiáš sa počíta medzi historické knihy, pretože zaznamenáva predovšetkým dôležité udalosti židovskej histórie. Hlásené spolu s Knihou Ezdrášovou...

Prečítajte si viac ➜

Náboženstvo Nového Ateizmu

356 náboženstvo nového ateizmuV angličtine, linka "Dáma, ako sa mi zdá, chváli príliš veľa" citované z Shakespearovho Hamleta, popisujúceho niekoho, kto sa snaží presvedčiť druhých o niečom, čo nie je pravda. Táto fráza prichádza na myseľ, keď počujem o ateistoch protestujúcich, že ateizmus je náboženstvo. Niektorí ateisti podporujú svoj protest nasledujúcimi syllogickými porovnaniami:

  • Ak je ateizmus náboženstvo, potom plešatý je farba vlasov. Aj keď to môže znieť takmer hlboko, ide len o porovnanie nesprávneho tvrdenia s nevhodnou kategóriou. Plešatosť nemá nič spoločné s farbou vlasov. Iste, na holú hlavu nie je...
Prečítajte si viac ➜

Čo si myslíte o neveriacich?

327, ako si myslíte o neveriacichObraciam sa na vás s dôležitou otázkou: čo si myslíte o neveriacich? Myslím si, že je to otázka, nad ktorou by sme sa mali všetci zamyslieť! Chuck Colson, zakladateľ programu Prison Fellowship and the Breakpoint Radio v USA, odpovedal na túto otázku obdobne: Ak vám na nohu stúpi slepec alebo vám vyleje horúcu kávu, boli by ste na neho naštvaní? Sám odpovedá, že by sme to asi neboli my, a to práve preto, že nevidiaci nevidí, čo je pred ním.

Prosím, pamätajte aj na to, že ľudia, ktorí ešte neboli povolaní veriť v Krista, nemôžu vidieť pravdu pred svojimi očami. Kvôli Pádu sú duchovne slepí (2 Kor.

Prečítajte si viac ➜

Najlepší vianočný darček

319 najlepší vianočný darčekKaždý rok dňa 25. decembra, kresťanstvo oslavuje narodenie Ježiša, Božieho Syna, narodeného z Panny Márie. Biblia neobsahuje žiadne informácie o presnom dátume narodenia. Ježišovo narodenie sa pravdepodobne neudialo v zime, keď ho slávime. Lukáš uvádza, že cisár Augustus nariadil, aby obyvatelia celého rímskeho sveta boli zapísaní do daňových zoznamov (Lk 2,1) a „každý odišiel do svojho mesta, aby sa zapísal“, vrátane Jozefa a Márie, ktorí boli tehotní (Lk 2,3-5). Niektorí učenci umiestňujú Ježišove skutočné narodeniny skôr na začiatok jesene ako uprostred zimy. Ale bez ohľadu na to, kedy presne bol deň Ježišovho narodenia, oslavovať jeho narodenie je...

Prečítajte si viac ➜

V tajnej misii

294 v tajnej misiiKaždý, kto ma pozná, vie, že som veľkým obdivovateľom kultovej postavy Sherlocka Holmesa. Vlastním viac tovaru, ktorý by som si chcel dovoliť. Mnohokrát som navštívil Múzeum Sherlocka Holmesa na 221b Baker Street v Londýne. A samozrejme sa mi páči sledovanie mnohých filmov, ktoré boli natočené o tomto zaujímavom charaktere. Očakávam, že som obzvlášť nadšený novými epizódami najnovšej produkcie BBC, v ktorej filmová hviezda Benedikt Cumberbatch hrá úlohu slávneho detektíva, románu, ktorý napísal spisovateľ Sir Arthur Conan Doyle.

Prvý príbeh z rozsiahlej románovej série vyšiel v roku 1887. To znamená, že už takmer 130 rokov existuje…

Prečítajte si viac ➜

Ježiš je naše zmierenie

272 Ježiš naše zmierenieMnoho rokov som sa postil na Jom kipur (anglicky: Deň zmierenia), najsvätejší židovský deň. Urobil som tak vo falošnej viere, že prísnym zdržiavaním sa jedla a tekutín v ten deň som bol zmierený s Bohom. Mnohí z nás si tento mylný spôsob myslenia určite ešte pamätajú. Nech nám to bolo vysvetlené akokoľvek, zámerom pôstu na Jom Kippur bolo dosiahnuť naše zmierenie s Bohom prostredníctvom našich vlastných skutkov. Praktizovali sme náboženský systém milosť plus skutky – ignorovali sme realitu, v ktorej je Ježiš naším uzmierením. Možno si pamätáte môj posledný list. Išlo o Roš ha-šana, židovský…

Prečítajte si viac ➜

Trumpet Day: Sviatok naplnený v Kristovi

233 Trumpet Day uskutočnil JežišV septembri (tento rok výnimočne dňa 3. októbra [d. Üs]) Židia oslavujú Nový rok, „Roš Hašana“, čo v hebrejčine znamená „hlava roka“. K židovskej tradícii patrí, že zjedia kúsok rybej hlavy, symbolizujúci hlavu roka, a pozdravia sa „Leschana towa“, čo znamená „Majte dobrý rok!“. Podľa tradície existuje spojenie medzi sviatkom Roš ha-šana a šiestym dňom stvorenia týždňa, v ktorý Boh stvoril človeka.

V hebrejskom texte 3. Kniha Mojžišova 23,24 deň sa uvádza ako „Sikron Terua“, čo znamená „Deň pamiatky s trúbením na trúbku“. Preto sa tento deň v angličtine často označuje ako Festival of Trumpets. Veľa…

Prečítajte si viac ➜

Modlitba - oveľa viac než len slová

232 je viac než len modlitbaPredpokladám, že aj vy ste mali chvíle zúfalstva, keď ste prosili o Boží zásah. Možno ste sa modlili za zázrak, ale zrejme márne; zázrak sa nestal. Rovnako predpokladám, že vás potešilo, keď ste sa dozvedeli, že modlitby za uzdravenie človeka boli vypočuté. Poznám pani, ktorej po modlitbe za uzdravenie narástlo rebro. Lekár jej poradil: „Čokoľvek robíš, pokračuj!“ Som si istý, že mnohí z nás sú potešení a povzbudení, keď vieme, že iní sa za nás modlia. Vždy ma povzbudí, keď mi ľudia povedia, že sa za mňa modlia. Ako odpoveď zvyčajne hovorím: „Ďakujem, potrebujem...

Prečítajte si viac ➜

Evanjelium - značkový článok?

223 evanjelium značky článokV jednom zo svojich raných filmov John Wayne hovorí inému kovbojovi: „Nerád pracujem s žehličkou – bolí to, keď stojíš na nesprávnom mieste!“ Jeho poznámka mi pripadala celkom vtipná, ale tiež ma prinútila zamyslite sa nad tým, ako môžu cirkvi poškodiť evanjelium nevhodným používaním marketingových techník, ako je silná reklama na značkové produkty. V minulosti náš zakladateľ hľadal silné miesto na predaj a urobil z nás „jedinú pravú cirkev“. Táto prax kompromitovala biblickú pravdu, pretože evanjelium bolo predefinované tak, aby podporovalo meno značky.

Zapojený do Ježišovho diela šíriaceho jeho evanjelium

Naše povolanie...

Prečítajte si viac ➜

Dar materstva

220 dar materstvaMaterstvo je jedným z najväčších diel v Božom stvorení. Toto mi napadlo, keď som nedávno rozmýšľal, čo dať manželke a svokre ku Dňu matiek. S láskou spomínam na slová mojej mamy, ktorá často rozprávala mojim sestrám a mne, aká je šťastná, že je našou mamou. To, že sme sa narodili, by jej dalo úplne nové pochopenie lásky a veľkosti Boha. To som mohol začať chápať, až keď sa nám narodili vlastné deti. Stále si pamätám svoj údiv, keď moja žena Tammy pocítila, ako sa pôrodná bolesť zmenila na úžas nad tým, že môže držať nášho syna a dcéru v náručí. V posledných rokoch splnila…

Prečítajte si viac ➜

Jednota v rozmanitosti

Jednotka 208 v odrodeKaždý február sa tu v Spojených štátoch oslavuje Mesiac čiernej histórie. Počas tohto obdobia oslavujeme mnohé úspechy, ktorými Afroameričania prispeli k dobru nášho národa. Pripomíname si aj medzigeneračné utrpenie, od otroctva a segregácie až po pretrvávajúci rasizmus. Tento mesiac si uvedomujem, že v Cirkvi existuje história, ktorá bola často prehliadaná – zásadná úloha, ktorú v existencii kresťanskej viery zohrali rané afroamerické cirkvi.

V skutočnosti máme afroamerické bohoslužby od počiatkov Spojených...

Prečítajte si viac ➜

Ježiš dokonalé dielo spásy

169 Ježiš dokonalé dielo vykúpeniaKu koncu jeho evanjelia si môžete prečítať tieto fascinujúce komentáre apoštola Jána: „Ježiš robil pred svojimi učeníkmi mnoho iných znamení, ktoré nie sú napísané v tejto knihe [...] Ale keby bolo zapísané jedno po inak si myslím, že svet nedokáže uchopiť knihy, ktoré treba napísať“ (Jn 20,30; 21,25). Na základe týchto komentárov a vzhľadom na rozdiely medzi štyrmi evanjeliami možno dospieť k záveru, že spomínané správy neboli napísané ako úplné zobrazenie Ježišovho života. Ján hovorí, že jeho spisy sú určené, „aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Boží Syn, a aby ste skrze...

Prečítajte si viac ➜

Ježišovo požehnanie

093 Ježiš požehnal

Keď cestujem, často ma požiadajú, aby som hovoril na medzinárodných bohoslužbách, konferenciách a zasadnutiach rady Grace Communion. Niekedy ma tiež požiadajú, aby som predniesol záverečné požehnanie. Potom často čerpám z požehnaní, ktoré Áron udelil deťom Izraela na púšti (rok potom, čo utiekli z Egypta a dlho predtým, ako vstúpili do zasľúbenej zeme). V tom čase Boh poučil Izrael o uplatňovaní zákona. Ľudia boli labilní a skôr pasívni (veď celý život boli otrokmi!). Pravdepodobne si pomysleli: „Boh nás vyviedol cez Červené more z Egypta a dal nám svoj zákon. Ale teraz sme tu a mýlime sa...

Prečítajte si viac ➜

Pokušený pre nás

032 bol v pokušení pre nás

Písmo nám hovorí, že náš veľkňaz Ježiš bol „vo všetkom pokúšaný ako my, ale bez hriechu“ (Žid. 4,15). Táto významná pravda sa odráža v historickej kresťanskej doktríne, podľa ktorej Ježiš svojou inkarnáciou prevzal takpovediac funkciu námestníka.

Latinské slovo vicarius znamená „pôsobiť ako zástupca alebo guvernér niekoho“. Svojím vtelením sa večný Boží Syn stal človekom, pričom si zachoval svoje božstvo. Kalvín v tejto súvislosti hovoril o „zázračnej výmene“. TF Torrance použil výraz substitúcia: „Vo svojej inkarnácii sa Boží Syn ponížil a postavil sa na naše miesto...

Prečítajte si viac ➜

Náš trojjediný Boh: živá láska

033 naša trojjediná Božia živá láskaKeď sa spýtate na najstaršieho živého tvora, niektorí môžu poukázať na 10.000 40.000 rokov staré borovice Tasmánie alebo 200.000 rokov starý pôvodný ker. Iní by si mohli myslieť viac o -ročnej morskej tráve pri pobreží španielskych Baleárskych ostrovov. Akokoľvek staré môžu byť tieto rastliny, existuje niečo oveľa staršie – a to je Večný Boh zjavený v Písme ako živá láska. Božia podstata sa prejavuje v láske. Láska, ktorá vládne medzi osobami Trojice (Trojica), existovala pred stvorením času, od večnosti. Nikdy nebolo obdobie, kedy by pravá láska neexistovala, pretože zdrojom je náš večný, trojjediný Boh...

Prečítajte si viac ➜

Ježiš: Len mýtus?

100 Ježiš je len mýtusAdventné a vianočné obdobie je odrazovým časom. Čas reflexie o Ježišovi a jeho inkarnácii, čas radosti, nádeje a sľubu. Ľudia na celom svete oznamujú svoje narodenie. Koláž po tom, čo ostatné zvuky na vzduchu. V kostoloch sa slávnostne oslavuje s betlehemmi, kantátami a spevom. Je to obdobie roka, kedy by si človek myslel, že celý svet pozná pravdu o Ježišovi, Mesiášovi.

Ale žiaľ, mnohí nerozumejú plnému významu vianočného obdobia a oslavujú sviatky čisto pre sviatočnú náladu, ktorú prináša. Toľko im chýba tým, že buď nepoznajú Ježiša, alebo klamú, že...

Prečítajte si viac ➜

Momentálne šťastie

170 je radostná radosťKeď som uvidel tento vedecký vzorec šťastia v článku Psychology Today, nahlas som sa zasmial:

04 šťastný joseph tkach mb 2015 10

Aj keď tento absurdný vzorec vyvolal chvíľkové šťastie, nevyprodukoval trvalú radosť. Nechápte to prosím zle; Rád sa smejem ako každý iný. Preto oceňujem výrok Karla Bartha: „Smej sa; je to najbližšie k Božej milosti. „Aj keď nás šťastie aj radosť dokážu rozosmiať, je medzi nimi významný rozdiel. Rozdiel, ktorý som zažil pred mnohými rokmi, keď mi zomrel otec (sme spolu na obrázku vpravo). Samozrejme, že som nebol šťastný zo smrti môjho otca, ale prešiel som...

Prečítajte si viac ➜

Ježiš včera, dnes a navždy

171 Ježiš včera dnes večnosťNiekedy pristupujeme k vianočnej slávnosti Vtelenia Božieho Syna s takým nadšením, že nechávame advent, čas, kedy sa začína kresťanský cirkevný rok, ustúpiť do úzadia. Adventné obdobie, ktoré zahŕňa štyri nedele, sa tento rok začína 29. novembra a ohlasuje Vianoce, oslavu narodenia Ježiša Krista. Výraz „advent“ je odvodený z latinského adventus a znamená niečo ako „príchod“ alebo „príchod“. Počas adventu sa slávia tri Ježišove „príchody“ (zvyčajne v opačnom poradí): budúcnosť (Ježišov návrat), prítomnosť (v Duchu Svätom) a minulosť (Ježišove vtelenie/narodenie).

Ešte lepšie chápeme význam...

Prečítajte si viac ➜

Svetlo, Boh a milosť

172 ľahká božská milosťAko mladý tínedžer som sedel v kine, keď sa moc vybila. V tme sa za každú sekundu hlasnejšie ozvalo šumenie publika. Všimol som si, ako som sa podozrievavo snažil hľadať východ, hneď ako niekto otvoril dvere von. Svetlo sa šírilo do kina a mumlalo a moje podozrivé hľadanie sa rýchlo skončilo.

Kým nie sme konfrontovaní s temnotou, väčšina z nás berie svetlo ako samozrejmosť. Bez svetla však nie je nič vidieť. Niečo vidíme, len keď svetlo osvetľuje miestnosť. Tam, kde sa niečo dostane do našich očí, stimuluje naše optické nervy a vyvoláva signál, ktorý náš mozog vníma ako objekt v priestore so špecifickým vzhľadom,…

Prečítajte si viac ➜

Zamerajte sa na Božiu milosť

173 sa zameriava na Božiu milosť

Nedávno som videl video parodujúce televíznu reklamu. V tomto prípade išlo o vymyslené kresťanské bohoslužobné CD s názvom „Je to všetko o mne“. CD obsahovalo piesne: „Lord I Lift My Name on High“, „I Exalt Me“ a „There is None Like Me“. (Nikto nie je ako ja). Zvláštne? Áno, ale ilustruje to smutnú pravdu. My ľudia máme tendenciu uctievať skôr seba ako Boha. Ako som už spomenul, táto tendencia spôsobuje skrat v našej duchovnej formácii, ktorá je založená na dôvere v nás samých a nie v Ježiša, „začiatočníka a zakončovateľa viery“.2,2 Luther).

Cez problémy ako…

Prečítajte si viac ➜

prax modlitby

174 modlitbová praxMnohí z vás vedia, keď cestujem, chcem vyjadriť svoje pozdravy v miestnom jazyku. Som rád, že som nad rámec jednoduchého "ahoj". Niekedy ma však mätú nuance alebo jemnosť jazyka. Hoci som sa počas niekoľkých rokov naučil niekoľko slov v rôznych jazykoch a niektoré grécke a hebrejské v mojich štúdiách, angličtina zostáva jazykom môjho srdca. Tak to je aj jazyk, v ktorom sa modlím.

Keď premýšľam o modlitbe, spomeniem si na príbeh. Bol jeden muž, ktorý si prial, aby sa mohol modliť čo najlepšie. Ako Žid si bol vedomý toho, že tradičný judaizmus kladie dôraz na modlitbu v hebrejčine. Nevzdelaný, vedel...

Prečítajte si viac ➜

Trinitárna teológia

175 trinitárna teológiaTeológia je pre nás dôležitá, pretože poskytuje rámec pre našu vieru. Existuje však mnoho teologických prúdov, dokonca aj v kresťanskej komunite. Funkcia, ktorá sa vzťahuje na WKG / GCI ako denomináciu, je naším záväzkom k tomu, čo možno označiť za "trojičnú teológiu". Hoci doktrína Trojice bola v cirkevných dejinách široko uznávaná, niektorí na ňu odkazovali ako na „zabudnutú doktrínu“, pretože ju možno tak často prehliadať. Veríme však v WKG / GCI, že realita, tj realita a význam Trojice, všetko mení.

Biblia učí, že naše spasenie závisí od Trojice. Učenie nám ukazuje, ako...

Prečítajte si viac ➜

Ocenenie nášho krstu

176 ocenenie nášho krstuOčarení sledujeme, ako kúzelníka, omotaného reťazami a zaisteného visiacimi zámkami, spúšťajú do veľkej vodnej nádrže. Potom je vrch zapečatený a kúzelníkova asistentka sa postaví na vrch a zabalí nádrž do látky, ktorú zdvihne nad hlavu. Už po pár chvíľach látka spadne a na naše prekvapenie a potešenie teraz kúzelník stojí na nádrži a vo vnútri je jeho pomocník zaistený reťazami. Táto náhla a záhadná „výmena“ sa deje priamo pred našimi očami. Vieme, že je to ilúzia. Ale ako sa zdanlivo nemožné podarilo dosiahnuť, nebolo odhalené, takže tento zázrak „mágie“ zostal na prekvapenie a potešenie...

Prečítajte si viac ➜

Oslávte Ježišovo vzkriesenie

177 vzkriesenie oslavuje Ježiša

Každý rok na Veľkonočnú nedeľu sa kresťania zhromažďujú po celom svete, aby oslávili Ježišovo zmŕtvychvstanie. Niektorí ľudia sa pozdravujú tradičným pozdravom. Toto príslovie znie: „On vstal!“ Odpoveďou je: „Skutočne vstal!“ Milujem, že týmto spôsobom oslavujeme dobré správy, ale naša reakcia na tento pozdrav sa môže zdať trochu povrchná. Je to skoro ako mať "Tak čo?" pripojil. To ma prinútilo premýšľať.

Keď som si pred mnohými rokmi položil otázku, či beriem vzkriesenie Ježiša Krista príliš na ľahkú váhu, otvoril som Bibliu, aby som našiel odpoveď. Pri čítaní som si uvedomil, že príbeh...

Prečítajte si viac ➜

Neviditeľná viditeľnosť

178 neviditeľné viditeľnéPripadá mi zábavné, keď ľudia hovoria: „Ak to nevidím, neuverím.“ Často to počúvam, keď ľudia pochybujú o tom, že Boh existuje alebo že zahŕňa všetkých ľudí svojou milosťou a milosrdenstvom. Aby som nekrivdil, podotknem, že magnetizmus ani elektrinu nevidíme, ale podľa ich účinkov vieme, že existujú. To isté platí pre vietor, gravitáciu, zvuk a dokonca aj myšlienky. Týmto spôsobom zažívame to, čo sa nazýva „poznanie bez obrazu“. Rád poukazujem na také poznatky ako o „neviditeľnej viditeľnosti“.

Celé roky, spoliehajúc sa výlučne na náš zrak, sme vedeli len o tom, čo je v…

Prečítajte si viac ➜

štedrosť

179 veľkorysosťŠťastný nový rok! Dúfam, že ste mali spolu so svojimi blízkymi požehnanú dovolenku. Teraz, keď je vianočné obdobie za nami a my sme opäť v kancelárii v práci v novom roku, mám, ako je to obvyklé v takýchto prípadoch, vymenené s našimi zamestnancami za strávené prázdniny. Hovorili sme o rodinných tradíciách a skutočnosti, že staršie generácie nás môžu často naučiť niečo o vďačnosti. V rozhovore zamestnanec spomenul inšpiratívny príbeh.

Začalo to u jej starých rodičov, ktorí sú veľmi štedrí ľudia. Ale ešte viac ich zaujíma to, čo dávajú, aby boli čo najširšie...

Prečítajte si viac ➜

Kristovo svetlo svieti v tme

218 christi svetlo svieti v tmeMinulý mesiac sa niekoľko pastorov GCI zúčastnilo praktického kurzu evanjelizácie s názvom „Outside the Walls“. Viedol ho Heber Ticas, národný koordinátor organizácie Grace Communion International Gospel Ministry. Toto sa uskutočnilo v spolupráci s Pathways of Grace, jedným z našich kostolov neďaleko Dallasu v Texase. Školenie začalo vyučovaním v piatok a pokračovalo v sobotu dopoludnia Pastori sa stretli s členmi zboru, aby obišli od dverí k dverám miesto stretnutia zboru a pozvali ľudí z miestneho zboru na zábavný deň detí neskôr počas dňa.

Dvaja naši pastori zaklopali na dvere a...

Prečítajte si viac ➜