Oslavujeme Deň Nanebovstúpenia

400 oslavujeme christi himmelfahrt.jpgDeň Nanebovstúpenia Pána nie je jedným z hlavných sviatkov v kresťanskom kalendári, ako sú Vianoce, Veľký piatok a Veľká noc. Možno podceňujeme dôležitosť tohto podujatia. Po traume z ukrižovania a triumfu zmŕtvychvstania sa to zdá byť druhoradé. To by však bolo nesprávne. Vzkriesený Ježiš nezostal len ďalších 40 dní a potom sa vrátil do bezpečných ríš neba, keď bolo dielo na zemi hotové. Vzkriesený Ježiš je a vždy zostane vo svojej plnosti ako človek a Boh sa plne angažuje ako náš obhajca (1. Timotej 2,5; 1. Johannes 2,1).

Skutky apoštolov 1,9-12 správ o Nanebovstúpení Krista. Keď vystúpil do neba, boli tam dvaja muži v bielych šatách s učeníkmi a povedali: Čo tam stojíte a pozeráte sa na nebo? Vráti sa presne tak, ako ste ho videli ísť do neba. Tým sú dve veci veľmi jasné. Ježiš je v nebi a vracia sa.

V liste Efezanom 2,6 Pavol píše: „Boh nás vzkriesil s nami a upevnil v nebi v Kristovi Ježišovi. Často sme počuli“ v Kristovi. ho v nebi“.

John Stott vo svojej knihe Posolstvo Efezským uviedol: „Pavol nehovorí o Kristovi, ale o nás. Boh nás dal do Krista s Kristom. Spoločenstvo Božieho ľudu s Kristom je rozhodujúcim faktorom ».

V Kolosanom 3,1-4 Pavol zdôrazňuje túto pravdu:
„Zomreli ste a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ale keď sa Kristus zjaví tvoj život, zjavíš sa s ním aj ty v sláve." „V Kristovi“ znamená žiť v dvoch svetoch: fyzickom a duchovnom. Teraz si to len ťažko uvedomujeme, ale Paul hovorí, že je to napokon skutočné. Keď sa Kristus vráti, zažijeme plnosť našej novej identity. Boh nás nechce nechať napospas vlastným silám (Ján 14,18), ale v spoločenstve s Kristom sa chce s nami o všetko podeliť.

Boh nás zjednotil s Kristom a tak môžeme byť súčasťou vzťahu, ktorý má Kristus s Otcom a Duchom Svätým. V Kristovi, Synovi Božom na veky vekov, sme milovanými deťmi Jeho rozkoše. Oslavujeme Deň Nanebovstúpenia. Toto je vhodná doba na zapamätanie si tejto dobrej správy.

Joseph Tkach