Ježiš vás presne pozná

550 Ježiš ju presne poznáPredpokladám, že svoju dcéru veľmi dobre poznám. Strávili sme spolu veľa času a tiež sme si to užívali. Keď jej poviem, že jej rozumiem, odpovedá mi: "Nepoznáš ma presne!" Potom jej poviem, že ju veľmi dobre poznám, pretože som jej matka. To ma prinútilo premýšľať: iných ľudí veľmi dobre nepoznáme - a nepoznajú nás, nie v tej najhlbšej časti. Posudzujeme alebo súdime iných ľahko, ako ich poznáme, ale ani to nepovažujeme za pestované a zmenené. Zabalíme ľudí do boxov a vieme presne, ktoré steny a rohy ich obklopujú.

Robíme to isté s Bohom. Blízkosť a dôvernosť vedú k kritike a seba-spravodlivosti. Tak ako sa často správame k ľuďom podľa toho, ako posudzujeme ich činy - v súlade s našimi očakávaniami - stretávame sa aj s Bohom. Predpokladáme, že vieme, ako bude odpovedať na naše modlitby, ako zaobchádza s ľuďmi a ako si myslí. Máme tendenciu získať si vlastný obraz o ňom, predstaviť si, že je ako my. Ak to urobíme, presne ho nepoznáme. Nepoznáme ho vôbec.
Pavol hovorí, že vidí len fragmenty obrazu, a preto nemôže vidieť celý obraz: „Teraz vidíme cez zrkadlo v tmavom obraze; ale potom tvárou v tvár. Teraz si kúsok po kúsku uvedomujem; ale potom budem vedieť, tak ako som známy (1. Cor. 13,12). Týchto pár slov hovorí veľa. Po prvé, jedného dňa ho budeme poznať tak, ako nás pozná teraz. Nerozumieme Bohu a to je určite dobré. Dokázali by sme o ňom vedieť všetko, keďže sme teraz ľudské bytosti s našimi skromnými ľudskými schopnosťami? V súčasnosti je Boh pre nás stále nepochopiteľný. A po druhé: Pozná nás až do špiku kostí, dokonca aj na to tajné miesto, kam nikto nevidí. Vie, čo sa v nás deje – a prečo nami niečo hýbe vlastným jedinečným spôsobom. Dávid hovorí o tom, ako dobre ho Boh pozná: „Sedím alebo vstávam, vieš; z diaľky chápeš moje myšlienky. Chodím alebo ležím, takže si okolo mňa a vidíš všetky moje cesty. Lebo hľa, na mojom jazyku niet slova, ktoré by si Ty, Pane, už nevedel. Obklopuješ ma zo všetkých strán a držíš nado mnou ruku. Toto poznanie je príliš úžasné a príliš vysoké na to, aby som ho pochopil“ (Žalm 139,2-6). Som si istý, že tieto verše môžeme aplikovať aj na seba. bojíš sa toho? - Nemalo by! Boh nie je ako my. Niekedy sa od ľudí odvraciame, čím viac ich spoznávame, ale on nikdy. Každý chce byť pochopený, chce byť vypočutý a vnímaný. Myslím si, že to je dôvod, prečo toľko ľudí niečo píše na Facebook či iné portály. Každý má čo povedať, či ho niekto počúva alebo nie. Každý, kto niečo napíše na Facebook, si to uľahčuje; lebo tam sa môže prezentovať ako sa mu páči. To však nikdy nenahradí rozhovory tvárou v tvár. Niekto môže mať na internete stránku, ktorá má veľmi časté návštevy, no stále môže byť osamelý a smutný.

Život vo vzťahu s Bohom nás robí istými, že sme počúvaní, vnímaní, chápaní a uznávaní. On je jediný, kto vidí do vášho srdca a vie všetko, čo ste si kedy mysleli. A tá úžasná vec je, že vás stále miluje. Ak sa zdá, že svet je chladný a neosobný a cítite sa osamelý a nepochopený, môžete si z istoty vyvodiť silu, že aspoň jedna osoba je tam, ktorá vás veľmi dobre pozná.

Tammy Tkach