S novým srdcom do nového roka!

331 s novým srdcom v novom rokuJohn Bell mal príležitosť urobiť niečo, čo sa, dúfajme, nikdy nepodarí väčšine z nás: držať svoje srdce vo svojich rukách. Pred dvoma rokmi podstúpil transplantáciu srdca, ktorá bola úspešná. Vďaka programu Heart to Heart v Baylor University Medical Center v Dallase mohol teraz držať v rukách srdce, ktoré ho držalo pri živote 70 rokov, kým ho museli vymeniť. Tento úžasný príbeh mi pripomína moju vlastnú transplantáciu srdca. Nešlo o „fyzickú“ transplantáciu srdca – všetci, ktorí nasledujú Krista, zažili duchovnú verziu tohto procesu. Brutálna realita našej hriešnej podstaty spočíva v tom, že spôsobuje duchovnú smrť. Prorok Jeremiáš jasne povedal: „Srdce je vzdorovitá a skľúčená vec; kto to dokáže pochopiť Üs: je smrteľne chorý]?“ (Jer. 17,9).

Keď čelíme realite našej duchovnej „funkcie srdca“, je ťažké si predstaviť, že by nám zostala nejaká nádej. Naša šanca na prežitie je nulová. Ale stane sa nám tá úžasná vec: Ježiš nám ponúka jedinú možnú šancu na duchovný život: transplantáciu srdca v najhlbšej časti našej bytosti. Apoštol Pavol hovorí o tejto štedrosti ako o regenerácii našej ľudskosti, obnove našej ľudskej prirodzenosti, zmene nášho myslenia a oslobodení našej vôle. Toto všetko je súčasťou diela spásy, v ktorom Boh Otec koná skrze svojho Syna a skrze Ducha Svätého. Prostredníctvom všezahŕňajúcej spásy sa nám ponúka úžasná príležitosť vymeniť naše staré, mŕtve srdce za jeho nové, zdravé – srdce preplnené jeho láskou a nesmrteľným životom. Pavol povedal: „Veď vieme, že náš starec bol s ním ukrižovaný, aby bolo zničené telo hriechu, aby sme už neslúžili hriechu. Lebo kto zomrel, je oslobodený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že s ním budeme aj žiť“ (Rim 6,68).

Boh urobil úžasnú výmenu skrze Krista, aby sme v ňom mohli mať nový život, ktorý je súčasťou Jeho spoločenstva s Otcom a Duchom Svätým. Keď vstupujeme do Nového roka, pripomeňme si, že každý deň našich životov nedlžíme nič iné ako milosť a dobrotu toho, ktorý nás povolal - nášho Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista!

Joseph Tkach


pdfS novým srdcom do nového roka!