Boh nás miluje

728 Boh nás milujeViete, že pre väčšinu ľudí, ktorí veria v Boha, je ťažké uveriť, že ich Boh miluje? Pre ľudí je ľahké predstaviť si Boha ako Stvoriteľa a Sudcu, ale strašne ťažké predstaviť si Boha ako Toho, ktorý ich miluje a hlboko sa o nich stará. Ale pravdou je, že náš nekonečne milujúci, tvorivý a dokonalý Boh nevytvára nič, čo by bolo proti nemu, čo by bolo v protiklade s ním. Všetko, čo Boh tvorí, je dobré, dokonalý prejav Jeho dokonalosti, tvorivosti a lásky vo vesmíre. Kdekoľvek nájdeme opak tohto – nenávisť, sebectvo, chamtivosť, strach a úzkosť – nie je to preto, že by to Boh takto stvoril.

Čo je zlo, ak nie zvrátenie toho, čo bolo pôvodne dobré? Všetko, čo Boh stvoril, vrátane nás ľudí, bolo mimoriadne dobré, ale je to nesprávne použitie stvorenia, ktoré plodí zlo. Existuje preto, že zneužívame dobrú slobodu, ktorú nám Boh dal, aby sme sa vzdialili od Boha, zdroja nášho bytia, namiesto toho, aby sme sa k Nemu približovali.

Čo to pre nás osobne znamená? Jednoducho toto: Boh nás stvoril z hĺbky svojej nezištnej lásky, zo svojej neobmedzenej zásoby dokonalosti a zo svojej tvorivej sily. To znamená, že sme dokonale celiství a dobrí, tak ako nás stvoril. Ale čo naše problémy, hriechy a chyby? Toto všetko je výsledkom vzďaľovania sa od Boha, ktorý nás stvoril a udržiava náš život ako zdroj nášho bytia.
Keď sme sa odvrátili od Boha vlastným smerom, od Jeho lásky a dobroty, nemôžeme vidieť, aký v skutočnosti je. Vidíme ho ako hrôzostrašného sudcu, niekoho, koho sa treba báť, niekoho, kto čaká, aby nám ublížil alebo sa snažil pomstiť za čokoľvek zlé, čo sme urobili. Ale Boh taký nie je. Vždy je dobrý a vždy nás miluje.

Chce, aby sme ho poznali, aby sme zakúsili jeho pokoj, jeho radosť, jeho hojnú lásku. Náš Spasiteľ Ježiš je obrazom Božej prirodzenosti a všetko nesie so svojím mocným Slovom (Židom 1,3). Ježiš nám ukázal, že Boh je pre nás, že nás miluje napriek našim šialeným pokusom utiecť od neho. Náš Nebeský Otec túži, aby sme činili pokánie a prišli do Jeho domu.

Ježiš rozprával príbeh o dvoch synoch. Jeden z nich bol ako ty a ja. Chcel byť stredobodom svojho vesmíru a vytvoriť si vlastný svet. Preto si nárokoval polovicu dedičstva a utekal, ako sa len dalo, žil len preto, aby sa zapáčil sebe. Ale jeho oddanosť potešiť sa a žiť pre seba nefungovala. Čím viac peňazí z dedičstva používal pre seba, tým horšie sa cítil a bol mizernejší.

Z hĺbky zanedbaného života sa jeho myšlienky vracali späť k otcovi a domovu. V krátkom, svetlom momente pochopil, že všetko, čo naozaj chce, všetko, čo naozaj potrebuje, všetko, v čom sa cíti dobre a je šťastný, môže nájsť priamo v dome jeho otca. V sile toho momentu pravdy, v tom chvíľkovom nerušenom kontakte so srdcom svojho otca, sa vytrhol z prasacieho koryta a vydal sa na cestu domov. Stále premýšľal, či jeho otec vôbec prijme takého blázna a lúzera, akým sa stal.

Zvyšok príbehu poznáte - je to v Lukášovi 15. Otec ho nielenže opäť vzal k sebe, videl ho prichádzať, keď bol ešte ďaleko; úprimne očakával svojho márnotratného syna. A rozbehol sa mu v ústrety, objať ho a zasypať tou istou láskou, akú k nemu vždy choval. Jeho radosť bola taká veľká, že ju bolo treba osláviť.

Bol tam ešte jeden brat, ten starší. Ten, ktorý zostal s otcom a neutiekol a nezdalo sa, že by mu pokazil život. Keď sa tento brat dopočul o oslave, bol nahnevaný a zatrpknutý na svojho brata a otca a nechcel ísť do domu. Ale vyšiel k nemu aj jeho otec a z tej istej lásky sa s ním rozprával a zasypal ho rovnakou nekonečnou láskou, akou zasypal svojho zhubného syna.

Otočil sa konečne starší brat a pripojil sa k oslave? Ježiš nám to nepovedal. Ale história nám hovorí to, čo všetci potrebujeme vedieť – Boh nás nikdy neprestane milovať. Túži po tom, aby sme činili pokánie a vrátili sa k Nemu. Nikdy nie je otázkou, či nám odpustí, prijme nás a bude nás milovať, pretože je Bohom, naším Otcom, ktorého nekonečná láska je vždy tá istá.
Je čas prestať utekať pred Bohom a vrátiť sa k Nemu domov? Boh nás stvoril dokonalými a celistvými, úžasným vyjadrením v jeho krásnom vesmíre, poznačenom jeho láskou a tvorivosťou. A stále sme. Všetko, čo musíme urobiť, je činiť pokánie a znovu sa spojiť s naším Stvoriteľom, ktorý nás dnes miluje tak, ako nás miloval, keď nás povolal do bytia.

Joseph Tkach