Miestni cudzinci

053 miestni mimozemšťaniaSkrze vieru v Krista sme s ním vstali z mŕtvych a v Kristovi Ježišovi sme unesení“ (Efezanom). 2,6 Nádej pre všetkých).

Jedného dňa som vošiel do kaviarne a bol som úplne stratený vo svojich myšlienkach. Prešiel som okolo bežného zákazníka bez pozdravu. Jeden zavolal: „Ahoj, kde si?“ Späť v realite som odpovedal: „Ach, ahoj! Prepáčte, som v inom svete, cítim sa ako polovičný mimozemšťan.“ Smiali sme sa. Pri pití kávy som si uvedomil, že v týchto slovách je pre nás kresťanov veľa pravdy. Nie sme z tohto sveta.

Ježiš o tom hovorí vo veľkňazskej modlitbe, čo vidíme v Jánovi 17,16 čítaj: „Oni nepatria svetu o nič viac ako ja“ V 20. verši sa Ježiš za nás modlí: „Nemodlím sa len za nich, ale za každého, kto bude o mne počuť cez ich slová a verí vo mňa“.

Ježiš nás nevidí ako súčasť tohto sveta a Pavol vysvetľuje: „Na druhej strane sme občanmi neba a z neba očakávame aj svojho Spasiteľa, Pána Ježiša Krista“ (Filipanom 3,20 Nový ženevský preklad).

Toto je pozícia veriacich. Nie sme len pozemskí obyvatelia tohto sveta, ale aj nebeskí obyvatelia, mimozemšťania!

Keď som o tom ďalej premýšľal, uvedomil som si, že už nie sme Adamove deti, ale Božie deti narodené z Ducha. Peter vo svojom prvom liste napísal: „Znovu si sa narodil. A nie ste to dlžní svojim rodičom, ktorí vám dali pozemský život; nie, sám Boh ti dal nový, nesmrteľný život skrze svoje živé a večné slovo“ (1. 1Pt 23 nádej pre všetkých).

Ježiš počas ich nočného stretnutia informoval farizeja Nikodéma: „Čo sa narodilo z tela, je telo; čo sa narodilo z Ducha, je duch“ (Ján 3:6).

To by nás samozrejme nemalo viesť k arogancii. Všetko, čo dostanete od Boha, by malo naďalej prúdiť v slúžiacom postoji k vašim spoluobčanom. Dáva vám pohodlie pre pohodlie ostatných ľudí. On vám dáva milosrdenstvo, aby ste mohli byť milosrdní voči iným. Odpúšťa vám za odpustenie ostatným. Oslobodil ťa z ríše temnoty na tomto svete, aby sprevádzal druhých k slobode. Teplý pozdrav všetkým miestnym mimozemšťanom vonku.

Cliff Neill


pdfMiestni cudzinci