V správny čas na správnom mieste

501 v správny čas na správnom miesteNa prieskumnom stretnutí v jednej z našich predajní sa so mnou predavačka podelila o svoju stratégiu: „Musíte byť v správnom čase na správnom mieste.“ Usúdil som, že stratégia je určite na dobrej ceste. Všetko sa však ľahšie povie, ako urobí. Niekoľkokrát som bol v správnom čase na správnom mieste – napríklad keď som sa prechádzal po pláži v Austrálii a narazil som na skupinu ľudí, ktorí práve zbadali veľryby. Len pár dní predtým som mohol pozorovať vzácneho vtáka, Smejúceho Hansa. Nechceli by ste byť vždy v správnom čase na správnom mieste? Niekedy sa to stane náhodou, inokedy je to vypočutá modlitba. Je to niečo, čo nemôžeme ani plánovať, ani kontrolovať.

Keď sme v správnom čase na správnom mieste, niektorí ľudia to pripisujú súhvezdiu a iní tomu hovoria len šťastie. Veriaci ľudia radi nazývajú takúto situáciu „Božím zásahom do našich životov“, pretože veria, že Boh bol do situácie zapletený. Božím zásahom môže byť akákoľvek situácia, ktorá sa javí tak, že Boh spojil ľudí alebo okolnosti k dobrému. „Ale vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia“ (Rímskym 8,28). Tento známy a niekedy nepochopený verš nemusí nutne znamenať, že všetko, čo sa deje v našom živote, vedie a riadi Boh. Nabáda nás však, aby sme aj v ťažkých časoch a tragických okolnostiach hľadali to najlepšie.

Keď Ježiš zomrel na kríži, jeho nasledovníci sa tiež pýtali, ako by táto hororová skúsenosť mala niečo dobré. Niektorí z jeho učeníkov sa vrátili do svojho starého života a pracovali ako rybári, pretože rezignovali na záver, že smrť na kríži znamenala koniec Ježiša a jeho poslania. Počas tých troch dní medzi smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním sa všetka nádej zdala stratená. Ale ako sa neskôr učeníci dozvedeli a poznáme to dnes, s krížom sa nič nestratilo, ale oveľa viac vyhralo všetko. Smrť na kríži nebola pre Ježiša cieľom, ale iba začiatkom. Samozrejme, Boh od začiatku plánoval, že z tejto zdanlivo nemožnej situácie by malo vyjsť niečo dobré. Bolo to viac ako náhoda alebo zásah Boha, ale od začiatku to bol Boží plán. Celé ľudské dejiny viedli k tomuto bodu obratu. Je ústredným bodom veľkého Božieho plánu lásky a spásy.

Ježiš bol na správnom mieste v správny čas, a preto sme vždy správne tam, kde sme práve teraz. Sme presne tam, kde nás Boh chce. V ňom a skrze neho sme istotne zakotvení v Otcovi, Synovi a Duchu Svätom. Milovaný a vydávaný tou istou mocou, ktorú Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Nemusíme sa starať o to, či náš život stojí za nič a robí rozdiel na zemi. Bez ohľadu na to, aké beznádejné sú životné podmienky okolo nás, môžeme si byť istí, že všetko sa dá dohromady pre to najlepšie, pretože Boh nás miluje.

Tak ako sa ženy a učeníci zúfalo vzdali nádeje počas týchto troch temných dní, niekedy sme príliš zúfalí nad vlastným životom alebo životom druhých, pretože sa zdá, že v očiach nie je žiadna nádej. Ale Boh vyschne každú jednu slzu a dá nám dobrý koniec, po ktorom túžime. To všetko sa deje len preto, že Ježiš bol na správnom mieste v správny čas.

Tammy Tkach


pdfV správny čas na správnom mieste