Buďte požehnaním pre ostatných

Myslím, že môžem povedať, že všetci kresťania chcú byť požehnaní Bohom. Toto je dobré prianie a má svoje korene v Starom a Novom zákone. Kňazské požehnanie v 4. Mose 6,24 začína slovami: „Pán ťa žehná a zachovaj!“ A Ježiš často hovorí v „blahoslavenstvách“ v Matúšovi 5: „Blahoslavení (blahoslavení)...“

Byť požehnaný Bohom je veľkou výsadou, že by sme mali všetci hľadať. Ale na aký účel? Chceme byť požehnaní, aby sme boli dobrí s Bohom? Ak chcete získať vyšší stav? Užite si náš pohodlný životný štýl s rastúcou prosperitou a dobrým zdravím?

Mnohí hľadajú Božie požehnanie, aby mohli niečo získať. Ale navrhujem niečo iné. Keď Boh požehnal Abraháma, bol to jeho úmysel, aby bol požehnaním pre iných. Na požehnanie by sa mali podieľať aj iní ľudia. Izrael by mal byť požehnaním národom a kresťanom požehnaním rodinám, cirkvi, cirkvám a krajine. Sme požehnaní byť požehnaním.

Ako to tam zvládneme? In 2. V 9. Korinťanom 8 Pavol píše: "Ale Boh vás môže hojne požehnať každou štedrosťou, aby ste mali vždy hojnosť v každom ohľade a dostatok prostriedkov na dobré skutky každého druhu." Boh nás žehná, aby sme mohli konať dobré skutky, ktoré by sme mali robiť všetkými možnými spôsobmi a v každom čase, pretože Boh poskytuje všetko, čo k tomu potrebujeme.

V preklade „Nádej pre všetkých“ vyššie uvedený verš znie: „Dá vám všetko, čo potrebujete, áno viac než to. Takto budete mať nielen dosť pre seba, ale budete môcť odovzdať svoje hojnosť druhým.“ Zdieľanie s druhými nemusí byť veľký problém, malé skutky láskavosti majú často väčší vplyv. Pohár vody, jedlo, kus oblečenia, návšteva alebo povzbudzujúci rozhovor, takéto maličkosti môžu v živote človeka urobiť veľkú zmenu (Matúš 25:35-36).

Keď niekomu prinášame požehnanie, konáme božsky, pretože Boh je Bohom požehnania. Ak budeme žehnať druhým, Boh nám požehná ešte viac, aby sme mohli aj naďalej požehnať.

Prečo nezačíname každý deň pýtať sa Boha ako a komu dnes môžem byť požehnaním? Človek vopred nevie, čo bude pre niekoho znamenať láskavosť; ale sme požehnaní ním.

Barry Robinson


pdfBuďte požehnaním pre ostatných